Sökning: "Theres Bellander"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Theres Bellander.

  1. 1. Ungdomars dagliga interaktion En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

    Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

    Författare :Theres Bellander; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; young people; interaction; text messaging; Internet chat; talk; home; school; leisure; linguistic resources; activity analysis; sociolinguistics; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : This thesis explores young people's interaction with different individuals through a variety of media. Three girls and three boys aged 16–18, from an urban school, a rural school and a suburban school, were each observed for a week, at school, at home and during leisure activities. LÄS MER