Sökning: "Theres Bellander"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Theres Bellander.

 1. 1. Ungdomars dagliga interaktion : En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

  Författare :Theres Bellander; Britt-Louise Gunnarsson; Anna-Malin Karlsson; Per Ledin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; young people; interaction; text messaging; Internet chat; talk; home; school; leisure; linguistic resources; activity analysis; sociolinguistics; Scandinavian languages; Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis explores young people's interaction with different individuals through a variety of media. Three girls and three boys aged 16–18, from an urban school, a rural school and a suburban school, were each observed for a week, at school, at home and during leisure activities. LÄS MER

 2. 2. Ett möte mellan två skrivkulturer : Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande

  Författare :Nils Larsson; Olle Josephson; Gunilla Jansson; Theres Bellander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literacy; sociolinguistics; school writing; private writing; gender and writing; bilingualism and writing; digital writing; secondary school; Scandinavian Languages; nordiska språk;

  Sammanfattning : The aim of this study is to shed light on and describe a number of secondary school students’ writing practices and their attitudes towards these practices.The material used in the study comes from a secondary school in a suburb of Stockholm where most of the students are bilingual. LÄS MER