Sökning: "disabled parents"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden disabled parents.

 1. 1. Föräldrar med funktionshinder : om barn, föräldraskap och familjeliv

  Författare :Marie Gustavsson Holmström; Bengt Erik Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; parents with disability; disabled parents; parenthood; notions on children; family life; cerebral palsy; spinal cord injury; multiple sclerosis; funktionshinder; funktionsnedsättning; föräldraskap; familjeliv; Disability research; Handikappsforskning; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : An increasing number of people with disabilities are choosing to become parents. However, several official goverment reports and other evidence points to the fact that parents with disabilities sometimes experience negative bias and distrust of their capacities as parents. LÄS MER

 2. 2. Retoriska strider: konkurrerande sanningar i dövvärlden

  Författare :Katarina Jacobsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; dialogue; deaf; cochlear implant; parents; Sociology; patient organisation; rhetoric; discourse; Sociologi;

  Sammanfattning : In the last couple of decades a particular interpretation of deaf and deafness has been established in ‘official’ arenas in Sweden. Deaf individuals, according to this view, should not be seen as disabled, but rather as belonging to a cultural and linguistic minority. LÄS MER

 3. 3. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Författare :Magnus Larsson; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 4. 4. Disabled Children - The psychological status of parents and the social network of siblings

  Författare :Marika Veisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the present dissertation I survey the results of research carried out in Estonia andSweden regarding the personality characteristics, self-esteem, emotional states anddepression symptoms in parents of disabled children. Social relations and self-esteem of siblings of disabled children are also investigated. LÄS MER

 5. 5. Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning : erfarenheter av stöd och av att vara professionell stödjare

  Författare :Britt-Marie Lindblad; Per-Olof Sandman; Birgit Rasmussen; Venke Sörlie; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring; child; child disabled; disability; family; lived experience; parent; parenthood; support; phenomenological hermeneutics; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att tolka och beskriva innebörder av stöd, utifrån att vara förälder till barn med funktionsnedsättning och att vara professionella stödjare. Datainsamling har skett i form av berättande intervjuer med 39 föräldrar (23 mödrar och 16 fäder) och 9 professionella (7 kvinnor, 2 män) från olika verksamheter. LÄS MER