Sökning: "customer loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden customer loyalty.

 1. 1. A mobile bank application loyalty model The young bank customer perspective

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Mustafa Nourallah; Peter Öhman; Pejvak Oghazi; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loyalty antecedents; usability; service quality; customer satisfaction; loyalty; consequences of loyalty; young bank customers; mobile bank applications; Sweden.;

  Sammanfattning : This thesis investigates young bank customer (YBC) perceptions of loyalty in the context of mobile bank applications (MBAs), including loyalty antecedents and the consequences of loyalty. A first study investigates the relationships between cognitive, affective, and conative antecedents, on one hand, and loyalty, on the other. LÄS MER

 2. 2. Fading Customer Relationships

  Detta är en avhandling från Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

  Författare :Helena Åkerlund; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fading; relationship marketing; services; loyalty; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Value creation and loyalty in exchange relationships : a dynamic perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Claes Gunnarsson; Claes Hultman; Lars Hallén; Jörgen Elbe; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Industrial marketing; Value creation; Shortfall; Loyalty; Business relationship; Trust; Commitment; Customer satisfaction.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This marketing dissertation focuses on the troublesome aspects of value creation in dynamic business relations including in relation to internal and external customers. The research field points out that relationship-mediated value creation emerges in various forms of organizational arrangements, inter-organizational settings, service systems and networks. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag säger! igen och igen om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 5. 5. Customer Complaint Behaviour in Service

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Bård Tronvoll; Bo Edvardsson; Anders Gustafsson; Robert Johnston; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer complaint behaviour; complaint; dynamic; process; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : It is vital for every service provider to get feedback from its customers.This is especially important when a customer has perceived an unfavourable service experience. One way to receive feedback from these customers is to encourage and make it easy for them to complain. LÄS MER