Sökning: "customer loyalty"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden customer loyalty.

 1. 1. A mobile bank application loyalty model : The young bank customer perspective

  Författare :Mustafa Nourallah; Peter Öhman; Pejvak Oghazi; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loyalty antecedents; usability; service quality; customer satisfaction; loyalty; consequences of loyalty; young bank customers; mobile bank applications; Sweden.;

  Sammanfattning : This thesis investigates young bank customer (YBC) perceptions of loyalty in the context of mobile bank applications (MBAs), including loyalty antecedents and the consequences of loyalty. A first study investigates the relationships between cognitive, affective, and conative antecedents, on one hand, and loyalty, on the other. LÄS MER

 2. 2. Fading Customer Relationships

  Författare :Helena Åkerlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fading; relationship marketing; services; loyalty; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gör som jag säger! igen och igen : om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 4. 4. Value creation and loyalty in exchange relationships : a dynamic perspective

  Författare :Claes Gunnarsson; Claes Hultman; Lars Hallén; Jörgen Elbe; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Marketing; Industrial marketing; Value creation; Shortfall; Loyalty; Business relationship; Trust; Commitment; Customer satisfaction.; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : This marketing dissertation focuses on the troublesome aspects of value creation in dynamic business relations including in relation to internal and external customers. The research field points out that relationship-mediated value creation emerges in various forms of organizational arrangements, inter-organizational settings, service systems and networks. LÄS MER

 5. 5. Customer Complaint Behaviour in Service

  Författare :Bård Tronvoll; Bo Edvardsson; Anders Gustafsson; Robert Johnston; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Customer complaint behaviour; complaint; dynamic; process; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : It is vital for every service provider to get feedback from its customers. This is especially important when a customer has perceived an unfavourable service experience. One way to receive feedback from these customers is to encourage and make it easy for them to complain. LÄS MER