Sökning: "Peter Öhman"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Peter Öhman.

 1. 1. Revisorers perspektiv på revision : en fråga om att följa upptrampade stigar

  Författare :Peter Öhman; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accounting and Control; Redovisning och styrning;

  Sammanfattning : Trots den reglerade inramningen har det vid upprepade tillfällen visat sig att den redovisningsinformation som granskas av revisorer inte alltid är att lita på. Kritiken mot ansvariga revisorer har varit hård, inte minst till följd av att de som försetts med felaktiga beslutsunderlag har lidit ekonomisk skada. LÄS MER

 2. 2. Revisorers perspektiv på revision : En fråga om att följa upptrampade stigar

  Författare :Peter Öhman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The kallikrein-kinin system in primary hypertension : dynamics of circulating components of the kallikrein-kinin system in relation to the renin-angiotensin-aldosterone system

  Författare :K. Peter Öhman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :aldosterone; angiotensin Il; blood pressure; human; prekallikrein; renin; tissue kallikrein; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Kinins are potent vasodilatory and blood pressure lowering peptides, with additional effects on renal handling of electrolytes and water. The kallikrein-kinin system consists of two separate entities, one confined to the circulation and the other to both tissues and the circulation. LÄS MER

 4. 4. Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman

  Författare :Peter Öhman; Einar Häckner; Fredrik Nilsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Auditing is an important activity in today’s society and is characterised by several dilemmas. The assumption underlying this thesis is that auditing is influenced in prac-tice by the thought patterns of auditors. These patterns are shaped in an environment that is both regulated and self-regulated. LÄS MER

 5. 5. Structure and function of the river lamprey (Lampetra fluviatilis) retina

  Författare :Peter Öhman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Zoologi; Djurfysiologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER