Sökning: "Haemophilia"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet Haemophilia.

 1. 1. Register-based studies to assess long-term outcome in haemophilia

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Mehdi Osooli; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registers; Haemophilia; Carriers of haemophilia; Long-term outcomes; Joint surgery; Survival; Longitudinal Studies;

  Sammanfattning : IntroductionHaemophilia is a X-linked bleeding disorder affecting mostly males. Women are mainly carriers ofhaemophilia, however, they can expereince high bleeding tendency and assocaited symptoms aswith males. In the absence of the appropriate treatment, bleedings, especially into the joints, result inadverse outcomes. LÄS MER

 2. 2. Health-Related Quality of Life and Adherence in Haemophilia

  Detta är en avhandling från Clinical Coagulation Research Unit, Clinical Science, Malmö

  Författare :Karin Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haemophilia; Adherence; Health-Related Quality of Life; Inhibitor; Patient; Partner; Caregive;

  Sammanfattning : Assessment of health-related quality of life (HRQoL) in haemophilia is important in order to provide information for clinical decision making and to verify the impact of haemophilia on patients and their families. Advances in haemophilia care and prophylactic treatment have improved HRQoL for the patients and where treatment is available, patients with haemophilia have almost reached the same life expectancy as the general population . LÄS MER

 3. 3. Haemophilia in Sweden – Studies on mutations and clinical implications

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Annika Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haemophilia; factor VIII; factor IX; factor 8 gene; factor 9 gene; carriers; prenatal diagnosis; mutations; inhibitors; haplotype;

  Sammanfattning : Introduction: Haemophilia A (HA) and B (HB) are two of our most common inherited bleeding disorders and are due to a variety of gene mutations. Aims: The overall objective of the present research was to perform clinical and basic scientific studies on haemophilia in Sweden to further improve and individualise the care of haemophilia patients and their relatives. LÄS MER

 4. 4. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. LÄS MER

 5. 5. Co-morbidity and mortality in Swedish patients with haemophilia - A register study

  Detta är en avhandling från Department of Translational Medicine, Lund University

  Författare :Susanna Lövdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Haemophilia; registry; HIV; viral hepatitis; malignancy; hypertension; cardiovascular disease;

  Sammanfattning : Haemophilia is an X-linked inherited recessive disorder affecting males. The increased risk of hemorrhage is explained by the deficiency in either coagulation factor VIII (haemophilia A) or IX (haemophilia B). The severity of haemophilia A and B is characterized by the bleeding pattern. LÄS MER