Sökning: "Helena Åkerlund"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Helena Åkerlund.

  1. 1. Fading Customer Relationships

    Detta är en avhandling från Svenska Handelshögskolan, Helsingfors

    Författare :Helena Åkerlund; [2004]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fading; relationship marketing; services; loyalty; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER