Sökning: "vision impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 45 avhandlingar innehållade orden vision impairment.

 1. 1. On the identification of visual defects in children in general and prematurely born children in particular

  Författare :Anna-Lena Hård; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :preschool vision screening; referral criteria; children; vision; preterm; cerebral visual impairment; visual perception; ocular fundus morphology;

  Sammanfattning : Aims: Papers I & II: To evaluate the consequences of changes in the criteria for referral to an eye clinic following general pre-school vision screening. According to the former criteria all 4 year old children in the Göteborg area, with visual acuity (VA) ... LÄS MER

 2. 2. On visual impairment in Swedish children

  Författare :Jonas Blohmé; Lund Oftalmologi; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Sweden; sociology; mortality; outcome; epidemiology; registration; childhood blindness; Visual impairment; children; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Knowledge of the epidemiology of visual impairment in children forms one of the cornerstones in paediatric ophthalmology. To gain an overview of the situation in Sweden an epidemiological study was performed. Totally 2373 visually impaired children were found, giving an age-specific prevalence of 10,9/10 000. Childhood blindness (i. LÄS MER

 3. 3. Being on the trail of ageing : functional visual ability and risk of falling in an increasingly ageing population

  Författare :Jeanette Källstrand Eriksson; Cathrine Hildingh; Nina Buer; Heather Waterman; Jeanette Källstrand Eriksson; Buer Nina; Hans Thulesius; Boel Bengtsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; elderly; experience; falls; independently living; perceived vision; performance-based vision; visual impairment; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : The elderly population is estimated to increase worldwide. One of the major health determinants identified in this population are injuries where one of the most prevalent causes are falls. LÄS MER

 4. 4. Visual Impairment and Vision-Related Quality of Life in Glaucoma

  Författare :Dorothea Peters; Oftalmologi (Malmö); []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis addresses the impact of glaucoma on the patients’ vision from both a measurement based and a functionally based perspective. The risk of visual disability is probably the most important question for a newly diagnosed glaucoma patient and maintaining vision-related quality of life (VRQOL) has become the ultimate goal of glaucoma treatment. LÄS MER

 5. 5. Att lära, att göra, att klara : Förmedling av datortekniska hjälpmedel till barn med synnedsättning. Från förskrivning till vardaglig användning i skola och hem

  Författare :Eva Åström; Kajsa Ellegård; Elisabet Cedersund; Solveig Mårtensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Time-geography; coordination and cooperation in re habilitation; vision impairment; blindness; prescription of assistive computer technologies; information technology IT and information– and communication technology ICT in school; Tidsgeografi; samverkan och samordning i habilitering; synnedsättning; förskrivning av datortekniska hjälpmedel; informationsteknik IT samt informations- och kommunikationsteknik IKT skolan; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik framhålls numeraofta som en förutsättning för delaktighet på lika villkor i samhällslivet. Näraförknippat med detta är de insatser som görs för att överbrygga digitala klyftor isamhället. LÄS MER