The Impact of Loyalty Programs on Customer Loyalty: Multiple Case Studies on Business to Business (B2B) Loyalty Programs in the Air Cargo Market

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.