Sökning: "Matisse"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Matisse.

 1. 1. Spegling och skapande : En studie i Lena Cronqvists "Målaren och hennes modell"

  Detta är en avhandling från Stockholm : Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Weibull; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Self-portrait; Mirror; Creativity; Nude; Gaze; Gender; Paraphrase; Psychoanalysis; Primary Process Thinking; Border Object ; Mother s Body; Identity; Ambiguity; Androgyny; Alchemy; Vanity; Narcissus; Medusa; Freud; Lacan; Klein; Irigaray; Modersohn-Becker; Matisse; Kahlo; Helen Chadwick; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap;

  Sammanfattning : For their self-representation painters are referred to the use of existing codes of representation. These codes can be modified by displacement of conventional meaning. In the historically central discourse of the figure of the artist, the model functions as a complementary aspect of the painter. LÄS MER

 2. 2. Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955

  Detta är en avhandling från Department of Art History and Musicology

  Författare :Helen Fuchs; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stained glass; Modernism; Media-specific; World Fairs; Georges Rouault; Henri Matisse; Le Corbusier; Art Sacré; Assy; Vence; Art history; Ronchamp; Modernity; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka statusen på nygjort glasmåleri från 1851-1955. Utgångspunkten har varit att detta glasmåleri oftast inte förekommer i konstens allmänna historia, trots att välkända konstnärer faktiskt gjort glasmåleri. LÄS MER