Sökning: "dispersal"

Visar resultat 1 - 5 av 264 avhandlingar innehållade ordet dispersal.

 1. 1. Dispersal of bryophytes across landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ecology, Environment and Plant Sciences, Stockholm University

  Författare :Niklas Lönnell; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; anemochory; bryophytes; colonization; connectivity; diaspores; dispersal kernel; establishment; spore dispersal; long-distance dispersal; mechanistic model; mosses; realized dispersal; spore release; Lagrangian stochastic model; wind dispersal; Plant Ecology; växtekologi;

  Sammanfattning : Dispersal, especially long-distance dispersal, is an important component in many disciplines within biology. Many species are passively dispersed by wind, not least spore-dispersed organisms.In this thesis I investigated the dispersal capacity of bryophytes by studying the colonization patterns from local scales (100 m) to landscape scales (20 km). LÄS MER

 2. 2. Dispersal, inbreeding and fitness in natural populations

  Detta är en avhandling från Bengt Hansson, Ecology Building, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Bengt Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; immigration; inbreeding; inbreeding depression; heterozygosity; microsatellite; great reed warbler; bird; Djurekologi; Animal ecology; philopatry; heritability; founder event; dispersal; bottleneck;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Spridning och inavel i naturen I modern tid har vi människor orsakat stora förändringar i miljön, vilket påverkat många arters livsbetingelser. Exempelvis har vi avskogat stora områden och efterlämnat små delar av de större områden som tidigare hängde ihop. LÄS MER

 3. 3. Genetic structure and dispersal in plant populations

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Fogelqvist; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :population genetics; dispersal; structure; plant; gene flow;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the spatial structure and methods to identify spatial structure in plants.Methods that investigate genetic structure can mainly be divided into equilibrium methods that reveal summed dispersal over many generations, and cluster methods, that reveal more recent dispersal events. LÄS MER

 4. 4. Cooperative Breeding in the Southern Anteater-Chat Sexual Disparity, Survival and Dispersal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonathan Barnaby; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Southern anteater-chat; Myrmecocichla formicivora; cooperative breeding; social evolution; behavioural ecology; delayed dispersal; family living; Africa; Biologi med inriktning mot populationsbiologi; Biology with specialization in Population Biology;

  Sammanfattning : Group-living sets the scene for complex social behaviours such as cooperative breeding, and exploring the factors that shape group-living is crucial in understanding these behaviours. This thesis explores the ecology of a population of the facultative cooperative breeding southern anteater-chat (Myrmecocichla formicivora), a group-living bird species endemic to southern Africa. LÄS MER

 5. 5. Genetic Consequences of Dispersal and Social Behavior in Lions, Panthera leo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Goran Spong; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Developmental biology; Behavioral ecology; direct fitness; dispersal; inclusive fitness; Panthera leo; population genetics; sociality; Utvecklingsbiologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Developmental biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Utvecklingsbiologi; Animal Ecology; zooekologi;

  Sammanfattning : This thesis combines behavioral observations of African lions (Panthera leo) with genetic analyses, in an attempt to clarify causes and consequences of lion group living. The numerous complex cooperative behaviors of lions present an excellent opportunity to investigate the evolution and maintenance of group living. LÄS MER