Sökning: "content analysis gender media"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden content analysis gender media.

 1. 1. Medier & fetma : en analys av vikt

  Författare :Helena Sandberg; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : The prevalence of overweight and obesity is rising each year not only on a national but also on a global level. The future scenario is troublesome. The media are among the most important social institutions in influencing people’s knowledge, perceptions and actions. LÄS MER

 2. 2. Genus & genrer : forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Författare :Kerstin Engström; Karin Ljuslinder; Eva Magnusson; Karin Nordberg; Birgitta Ney; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 3. 3. Politiska skandaler! : Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Författare :Tobias Bromander; Bengt Johansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 4. 4. Utrikesjournalistikens antropologi : nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar

  Författare :Anna Roosvall; Tom Olsson; Madeleine Kleberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; foreign news; Swedish newspapers; nationality; ethnicity; gender; the Other; discourse theory; discourse analysis; discourse type; myth; truth aspects; world order; cold war; post communism; post September 11; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify, map and understand the anthropology – the science of man – that can be distinguished in foreign news pages in Swedish daily papers. Concepts of nationality, ethnicity and gender are crucial parameters in this anthropology. LÄS MER

 5. 5. Dagspress, sport och doping : medieskandaler i ett samtida Sverige

  Författare :Sara Hamqvist; Peter Dahlgren; Bo Reimer; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; media analysis; sports journalism; scandal; doping; media sport; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The study analyses how the Swedish press dealt with doping and transgressions of the doping rules within international professional sports between 1996 and 2004. The empirical material consists of articles on nineteen cases of doping from 1996 to 2004. LÄS MER