Sökning: "health communication"

Visar resultat 1 - 5 av 796 avhandlingar innehållade orden health communication.

 1. 1. Health literacy among newly arrived refugees in Sweden and implications for health and healthcare

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josefin Wångdahl; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health literacy; S-FHL; HLS-EU-Q16; Asylum seeker; Migrant; Immigrant; Experiences; Health check-up; Communication; Information; Self-perceived health; Mental health; Health-seeking behaviour; Refrained from healthcare; Screening; Disease prevention; Health promotion; Quality of care; Equity in health; Social Medicine; Socialmedicin;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine the distribution of health literacy (HL) levels in newly arrived Arabic-, Dari-, or Somali-speaking refugees in Sweden. Further aims were to investigate sociodemographic characteristics associated with inadequate HL in this group, and to investigate whether HL levels are associated with experiences of the health examination for asylum seekers (HEA), health seeking behaviour and health. LÄS MER

 2. 2. Designing ICT-Supported Health Promoting Communication in Primary Health Care

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Amina Jama Mahmud; Blekinge Tekniska Högskola.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; eHealth; eHealth literacy; empowerment; health communication; health literacy; health promotion; Internet; participatory action research; primary health care;

  Sammanfattning : Increasing lifestyle-related ill health, escalating health care costs, expanding health inequalities within and between nations, and an aging population are challenges facing governments globally. Governments, especially in industrialized countries like Sweden, are investing in health promotion and health communication, especially in ICT-supported health communication as a way to increase health literacy and empowerment at individual and population levels. LÄS MER

 3. 3. Intercultural communication in health care. Non-Swedish physicians in Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nataliya Berbyuk Lindström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; communication; culture; consultation; physician; patient; language; health care personnel; power; gender;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes intercultural communication between non-Swedish physicians and their Swedish patients, as well as communication between non-Swedish physicians and Swedish medical personnel. The focus is on the impact of cultural differences and the use of Swedish as a foreign language by physicians. LÄS MER

 4. 4. Hälsovägledning i barnhälsovården : : syntetisering av två uppdrag

  Detta är en avhandling från School of Education, Malmö University

  Författare :Ewy Olander; Blekinge Tekniska Högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child Health Services; Child Health Promotion; health counselling; health education; Grounded Theory; synthesising; population-individualising.; Population-individualisation; Health Education; Health Counselling; Synthesising; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Family medicine; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Allmänmedicin; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie fokuserar på distriktssköterskors hälsovägledning i barnhälsovården. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur hälsovägledning utformas och genomförs, samt att generera teori, användbar för praktisk barnhälso-vårdsverksamhet. LÄS MER

 5. 5. Technical Solutions for Internet-based Wireless Sensor Networks in e-Health Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sverige : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Wåhslén; KTH.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; e-Health; ambient assisted living; Internet of things; wireless body sensor networks; sports technology; Bluetooth; Wi-Fi; time synchronisation; sensor data fusion; mobile phone sensor communication; device-to-device communication; E-hälsa; Internet of things; trådlösa kroppsnära sensornät; idrottste- knologi; Bluetooth; Wi-Fi; tidssynkronisering; dynamisk mjukvaruuppdatering; Teknik och hälsa; Technology and Health;

  Sammanfattning : E-Health technology has developed rapidly in the last decade. Body-worn sen- sors have developed from an idea to a reality. Today, wireless sensors can perform functions from measuring heartbeats to advanced motion recognition. However, the integration of the various available solutions is still lacking. LÄS MER