Sökning: "press"

Visar resultat 1 - 5 av 4846 avhandlingar innehållade ordet press.

 1. 1. Immunopathogenesis of Guillain-Barré syndrome and chronic inflammatory demyelinating polyradoculoneuropathy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience, Occupational Therapy and Elderly Care Research (NEUROTEC)

  Författare :Rayomand Press; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Guillain-Barre syndrome (GBS) is an inflammatory polyradiculoneuropathy with acute onset and usually a spontaneous recovery. Chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP) is a chronic progressive inflammatory neuropathy. GBS and CIDP are associated with high morbidity despite treatment with immunomodulatory drugs. LÄS MER

 2. 2. A War of Words

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Torkel Lindquist; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Semitic languages - general; terrorism; War on terrorism; defining terrorism; Arabic; Hebrew; terminology of violence; semantics; pragmatics; propaganda; 11 9; ‘the other’; ‘the enemy’; massmedia; press; Israeli press; Arab press; political discourse; extracting a definition from media; Semitiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Semitic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Semitiska språk; semitiska språk; Semitic Languages;

  Sammanfattning : The aim of this study is to come to an understanding of the meanings of words pertaining to acts of political violence in modern Arabic and Hebrew. The semantics of these terms will be established by comparison between the meaning in dictionaries of modern and classical Arabic and Hebrew, the meaning in the Koran and the Bible as well as the meaning we extract from the context in the newspapers where the terminology is found. LÄS MER

 3. 3. Press mot friheten : opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter 1772-1786

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Nyman; Uppsala universitet.; [1988]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vår tids ledare : en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Lars Nord; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; ledare; opinionsbildning; dagspress; Journalism; journalistik; editorial; party press; democracy; political communication; independent newspapers; party loyalty; election campaigns; daily press; content analysis; Swedish press; ideology; market-driven journalism; newsjournalism; public journalism;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to audit political opinion making by the Swedish press on the editorial pages by analyzing editorial production conditions and content and the role of the editorial in local democracy. Three main questions are of central interest in this effort: By whom are editorials written and what guides the work of the editorial writers? What is written in editorials? Who reads editorials and what role do editorials play in local democracy? These questions may be said to be linked to a journalistic scholarly ambition to illuminate a trend within the journalistic genre where in the relationship between the press and the party no longer seems to be playing the same role for editorial writers and editorials. LÄS MER

 5. 5. Storstadens dagbok Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm

  Detta är en avhandling från Lund : Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Erik Edoff; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; boulevard press; cultural history of the media; media systems; media history; press history; journalistic techniques; celebrity culture; mediated centre; journalistic roles; urban culture; Boulevard press; culturla history of the media; media system; Boulevardpress; kulturhistorisk medieforskning; mediesystem; mediehistoria; presshistoria; journalistiska tekniker; celebritetskultur; medierat centrum; journalistroller; urban kultur;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker Stockholms boulevardpress under det sena 1800-talet. Studiens huvudsakliga empiriska material utgörs av de fyra boulevardveckotidningarna Figaro, Vikingen, Budkaflen och Hvad Nytt. Boulevardpressens största intresse var den lokala societeten och de teatrar och restauranger den frekventerade. LÄS MER