Sökning: "doping"

Visar resultat 1 - 5 av 314 avhandlingar innehållade ordet doping.

 1. 1. Transforming the Doping Culture Whose responsibility, what responsibility?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ashkan Atry; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Doping; responsibility; prospective responsibilities; cheating; good will; interpersonal relations; sports; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The doping culture represents an issue for sport and for society. Normative debates on doping have been mainly concerned with questions of the justifiability of doping. The practice of assigning responsibility for doping behaviour has chiefly been individual-based, focusing mainly on the individual athlete’s doping behaviour. LÄS MER

 2. 2. Doping of Semiconductor Nanowires

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Jesper Wallentin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metal-organic vapour phase epitaxy; III-V semiconductor materials; nanowires; doping; solar cells; F:2013:Wallentin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi människor konsumerar en ständigt ökande mängd elektrisk energi, som till största delen produceras av ändligt tillgängliga material som kol, gas, olja och uran. Elproduktionen har många skadliga bieffekter, som till exempel utsläpp av växthusgasen koldioxid vid förbränning av kol, gas och olja. LÄS MER

 3. 3. Dagspress, sport och doping : medieskandaler i ett samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Lund : Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

  Författare :Sara Hamqvist; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media analysis; sports journalism; scandal; doping; media sport; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The study analyses how the Swedish press dealt with doping and transgressions of the doping rules within international professional sports between 1996 and 2004. The empirical material consists of articles on nineteen cases of doping from 1996 to 2004. LÄS MER

 4. 4. Molecular Doping of Polar Conjugated Polymers

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :David Kiefer; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermal stability; dopant dianion; air stability; compatibility; polar conjugated polymer; double doping; molecular doping;

  Sammanfattning : Organic semiconductors may enable a wide range of flexible electronics, such as flexible displays or solar cells. Conjugated polymers constitute one of the most widely studied class of organic semiconductors. LÄS MER

 5. 5. Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

  Författare :Sara Hamqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media sport; sports journalism; Media analysis; doping; scandal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem? Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER