Sökning: "Press and communication sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade orden Press and communication sciences.

 1. 1. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 2. 2. Risk, language and discourse

  Författare :Max Boholm; Sven Ove Hansson; Niklas Möller; Terje Aven; KTH; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyses the concept of risk and how it functions as an organizing principle of discourse, paying close attention to actual linguistic practice.          Article 1 analyses the concepts of risk, safety and security and their relations based on corpus data (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 3. 3. eHomecare – for safety and communication in everyday life : The perspectives of older users, relatives and care managers

  Författare :Charlotta Åkerlind; Christine Gustafsson; Lene Martin; Maria Engström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; care managers; content analysis; communication; eHomecare; experiences; information and communication technology; older people; participation; perceptions; relatives; safety; welfare technology; Care Sciences; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to examine how eHomecare affects the daily lives of older users and their relatives, with a focus on safety and communication. A further aim was to explore care managers’ perspectives, expectations and experiences of eHomecare and its implementation. LÄS MER

 4. 4. Confronting Value Strain : Press Coverage of Health Care Reform in Sweden and the United States

  Författare :Susan Holmberg; W. Lance Bennett; Peter May; Steven Hanson; Seattle University of Washington; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health care reform; Sweden; United States; media coverage; press coverage; value strain; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the journalistic discourse surrounding health care reform debates in Sweden and the US in the early 1990's. It found that in both countries, the challenging value (i.e. LÄS MER

 5. 5. On Transient Communication Outages among Collaborating Connected and Automated Vehicles

  Författare :Shahriar Hasan; Elisabeth Uhlemann; Svetlana Girs; Javier Manuel Gozalvez Sempere; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ACC; CACC; Communication Systems; Systems-of-systems; Fault tolerance; fail-operational; fail-safe; transient communication outages; platooning; connected and automated vehicles; V2V; V2X; emergency braking; collision avoidance; string stability; machine learning; artificial intelligence; ML AI; X-AI; communication delays; discrete-even simulations; SUMO; PLEXE; Veins; OMNeT ; PlatoonSAFE; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : Recent advances in wireless technology facilitating Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication have paved the way towards connected and more cooperative Intelligent Transportation Systems (ITSs), enhancing road safety and sustainability. Connected and Automated Vehicles (CAVs) can exchange information with one another and their surrounding infrastructure, thereby enabling cooperative automated maneuvering such as vehicle platooning. LÄS MER