Sökning: "Press and communication sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 94 avhandlingar innehållade orden Press and communication sciences.

 1. 1. Från idé till gestaltningsförslag : fallstudie från Projekt Konstpaus

  Författare :Ulrika Florin; Yvonne Eriksson; Inger Orre; Thomas Porathe; Rune Pettersson; Emilie Karlsmo; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Human communication; Kommunikation mellan människor; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion; Image analysis; Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 2. 2. Risk, language and discourse

  Författare :Max Boholm; Sven Ove Hansson; Niklas Möller; Terje Aven; KTH; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk;

  Sammanfattning : This doctoral thesis analyses the concept of risk and how it functions as an organizing principle of discourse, paying close attention to actual linguistic practice.          Article 1 analyses the concepts of risk, safety and security and their relations based on corpus data (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 3. 3. Confronting Value Strain : Press Coverage of Health Care Reform in Sweden and the United States

  Författare :Susan Holmberg; W. Lance Bennett; Peter May; Steven Hanson; Seattle University of Washington; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Health care reform; Sweden; United States; media coverage; press coverage; value strain; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the journalistic discourse surrounding health care reform debates in Sweden and the US in the early 1990's. It found that in both countries, the challenging value (i.e. LÄS MER

 4. 4. Pressen i provinsen : Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750–1850

  Författare :Patrik Lundell; Broberg Gunnar; Dag Nordmark; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of philosophy; Sweden; Östergötland; 19th century; 18th century; professionalization; politicisation; conservatism; liberalism; Enlightenment; provinces; public sphere; press history; history of concepts; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; History of philosophy;

  Sammanfattning : Att vara kritisk till våra dagars medier är en självklarhet, medan 1800-talets presspionjärer däremot har fått behålla hjältestatusen. I "Pressen i provinsen" tecknas den moderna pressens genombrott dock som en utdragen och långtifrån entydig process. LÄS MER

 5. 5. Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Författare :Michael Karlsson; Peter Dahlgren; Jan Ekecrantz; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Internet; Multimedia; media; Internet; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation; Online journalistik; journalistik; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Nätjournalistik; interaktivitet; journalistiska normer och ideal; multimedia; publiceringshastighet; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : During the last decade the Internet has become a widely used source of information for the average person and also a publishing tool for media corporations. The transition of journalism from one medium to another is one with important implications as the world wide public consumption of online news grows. LÄS MER