Sökning: "Karin Ljuslinder"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Ljuslinder.

  1. 1. På nära håll är ingen normal handikappdiskurser i Sveriges Television 1956 – 2000

    Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

    Författare :Karin Ljuslinder; Umeå universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disabled; Disability; Media; Television; Public Service; Normal; Normality; Deviance; Otherness; Social Constructionism;

    Sammanfattning : Even though the goals of Swedish disability-politics are equality, full participation and autonomy, people with disabilities almost every day encounter discrimination and oppression. This thesis deals with the question of the public service-medias role in this discrepancy between political rhetoric and practices. LÄS MER