Sökning: "Helena Sandberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Helena Sandberg.

 1. 1. Medier & fetma : en analys av vikt

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Helena Sandberg; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : The prevalence of overweight and obesity is rising each year not only on a national but also on a global level. The future scenario is troublesome. The media are among the most important social institutions in influencing people’s knowledge, perceptions and actions. LÄS MER

 2. 2. Platelet factor 3 : the link between platelets and plasma coagulation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Helena Sandberg; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER