Sökning: "journalism"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade ordet journalism.

 1. 1. Gendered journalism cultures : : strategies and tactics in the fields of journalism in Britain and Sweden

  Detta är en avhandling från JMG, University of Göteborg

  Författare :Margareta Melin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism culture; gendered; feminism; Bourdieu; social field; doxa; strategies; tactics; women journalist; feminisation; gentrification; education; gendered logic; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Social field; Doxa; women journalists;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att förstå journalistik genom att undersöka brittiska och svenska journalistikkulturer mellan 1989 och 2002. Fokus är lagt på om/skapandet av värdesystem och på maktkampers könade karaktär. LÄS MER

 2. 2. Criticising Journalism Popular Media Criticism in the Digital Age

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :David Cheruiyot; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media criticism; journalistic practice; media accountability metajournalistic discourse; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Today, in a variety of digital spaces, many critics and criticisms of the media exist side by side with journalistic actors and content. This dissertation explores the complex relationships between criticisms and actors who define journalistic practice and accountability of the media. LÄS MER

 3. 3. Genus & genrer forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Kerstin Engström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 4. 4. Gendering in political journalism a comparative study of Russia and Sweden

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Liudmila Voronova; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; gender; gendering; journalists; journalism culture; political journalism; Russia; Sweden; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The news media are expected to provide equal space to female and male political actors, promoting the idea of equal access to political power, since they are recognized as a holder of power with a social responsibility to respect gender equality. However, as previous research shows, political news coverage is characterized by so-called “gendered mediation” (Gidengil and Everitt 1999), i. LÄS MER

 5. 5. Landet bortom horisonten : En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959-2009

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet

  Författare :Thomas Petersson; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; West Papua; foreign journalism; travel journalism; daily press; periodicals; The primitive others; framing analysis; agenda setting; journalistic silence; Västpapua; utrikesjournalistik; resejournalistik; dagspress; tidskrifter; De primitiva andra; inramningsanalys; dagordningssättande; journalistisk tystnad; Journalism; journalistik;

  Sammanfattning : The present thesis concerns Swedish journalism on West Papua, the western part of the island New Guinea. West Papua is a politically contentious area that since the 1960s is part of Indonesia, after a criticised UN-supervised referendum. LÄS MER