Sökning: "Gender Stereotype"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Gender Stereotype.

 1. 1. Justice needs a blindfold : Effects of defendants’ gender and attractiveness on judicial evaluation

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Angela S. Ahola; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stereotype; gender; appearance; attractiveness; emotionality; violence; vividness; eye witness; memory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology Cognitive science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi Kognitionsforskning; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Gender and appearance affect our judgments regarding an individual’s personality, profession, and morality, and create a reference frame within which to act toward that person. The main question of the present thesis is whether these kinds of stereotypical conceptions have implications for the judicial process: how professionals within the judicial process evaluate and judge a defendant, and how and what eyewitnesses remember. LÄS MER

 2. 2. Flickan i medicinen ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anna-Karin Frih; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Girls; Boys; Gender; Youth; Illness; Chlorosis; History of Medicine; 19 th Century; 20 th Century; Popular Medicine; Scientific Medicine; Health Studies; flickor; pojkar; ungdom; sjuklighet; genus; medicin; 1800-tal; 1900-tal; genus; läkare; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Historia; History;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to study and analyze how concepts of childhood and adolescence were constructed in scientific medicine during the period 1870 to 1930. The focus in the first part of the thesis is to study the sick girl as a stereotype in 1870–1900. LÄS MER

 3. 3. Shifting Gender Dynamics In Multinational Ghanaian Mine Jobs Narratives on Organizational and Sociocultural Barriers

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Rufai Kilu; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gender and technology; psychosocial structures; enrolment regimes; organizational barriers; stereotype notions on gender roles; shifting gender dynamics; sustainability; social innovation; multinational Ghanaian mines; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Gender is one of the central organizing principles around which social and corporate innovation revolves. The multinational Ghanaian mining is dominated by men and masculinity cultures. To gain an adequate understanding of this phenomenon, it is prudent to explore its gendered nature. LÄS MER

 4. 4. Politiska skandaler! Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Tobias Bromander; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Scandal; Agenda Setting; Framing; Media Logic; Gender; Feminism; Gender Stereotype; Sweden; Content Analysis; Media Coverage; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Granskning av makt och makthavare är ett av mediernas viktigaste uppdrag och i en jämställd politisk miljö bör uttalanden och ageranden bedömas utifrån lika villkor. Det för ingenting gott med sig om medierna gör en orättvis skillnad på kvinnor och män i deras rapportering om politiska skandaler. LÄS MER

 5. 5. Communicating, Negotiating and Stereotyping The roles of context, situation and gender in small group decision-making

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Pär Löfstrand; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competition; Cooperation; Gender; Group Decision-Making; Stereotype Content Model;

  Sammanfattning : Making decisions together in groups takes an important role in society. Everywhere and in many different contexts people meet to make more or less formal decisions. As stereotypes constitute simplified group based perceptions of other people, decision-making groups risk making biased judgments and commit discriminating decisions. LÄS MER