Sökning: "populärvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet populärvetenskap.

 1. 1. Morgondagens experter : Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet

  Författare :Michael Godhe; Martin Kylhammar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular science; science fiction; youth; tomorrow s expens; the idea of progress; the atomic bomb; the cold war; people s home; science fiction; ambivalence; Sweden; Populärvetenskap; science fiction; ungdomar; litteratur och teknik; teknikutveckling; framstegstanken; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study analyzes different views of science, technology and progress in popular science and science fiction published in Sweden during the 'long 1950s' (ca 1946-1964) and how they were related to youth. In the first part, popular technical periodicals are discussed - Teknikes Värld (Technical World) and Teknik för Alla (Technolvgy for Everyone). LÄS MER

 2. 2. Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige

  Författare :Johan Kärnfelt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Populärvetenskap; Folkbildning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker den populärvetenskapliga genrens framväxt i Sverige. Studien inleds med en föregångare till senare tiders genre, nämligen de nyttiga rönen som från mitten av 1700-talet spreds från Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Genus & genrer : forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress

  Författare :Kerstin Engström; Karin Ljuslinder; Eva Magnusson; Karin Nordberg; Birgitta Ney; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; gender; journalism; masculinity; discourse; morning paper; representation; research related journalism; evening paper; media; science journalism; sex; men; genre; women; femininity; research; scientists; discourse analysis; press; daily press; editorial section; news; culture journalism; reader adress; kön; journalistik; forskningsjournalistik; vetenskapsjournalistik; forskningsanknuten journalistik; medier; genre; diskursanalys; kvinnor; kvinnligt; män; manligt; dagspress; morgontidning; kvällstidning; redaktionell avdelning; nyheter; kulturjournalistik; medicinjournalistik; läsartilltal; forskning; populärvetenskap; genus; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : At the centre of this study lies the question of how research-related media texts contribute to the social construction of sex and gender conceptions when they use research, either as a main source, or to support or comment on specific issues and statements, from the political arena, for example. The principal aim of the study has been to analyze and problematize the ways in which different types of newspapers, genres and editorial sections reproduce, or contribute to change, in existing gender discourses. LÄS MER

 4. 4. The Literary Construction of the Universe : Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy

  Författare :Daniel Helsing; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Populärvetenskap; Vetenskap och litteratur; Vetenskap i offentligheten; Litterär icke-fiktion; Narrativ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bad mot Lort och Sjukdom : Den privathygieniska utvecklingen i Sverige 1880–1949

  Författare :Karolina Wiell; Lars Fälting; Mats Larsson; Johan Samuelsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medical officer; Health care; Hygiene; Medical history; Medical science; Personal hygiene; Norm; Normalization; Popular science; Media; Professionalization; Public baths; Public health; Sauna; Bathhouses; Rural Sweden; Bastu; Badhus; Badstugor; Befolkningsekonomi; Bakteriologi; Befolkningshistoria; Beteendeekonomi; Beteendevetenskap; Bioetik; Ekonomi; Ekonomiskhistoria; Ekonomiskpolitik; Ekonomiskpsykologi; Folkbad; Folkbildning; Folkhälsa; Folkhälsoforskning; Folkrörelse; Folkrörelsehistoria; Förtroende; Förtroendeforskning; Hygien; Hygienvetenskap; Hälsovård; Ideologi; Kvinnohistoria; Landsbygd; Media; Mediahistoria; Medicinhistoria; Nationalekonomi; Normalisering; Normer; Offentliga bad; Personlig hygien; Populärvetenskap; Privathygien; Processpårning; Professionalisering; Provinsialläkare; Samhällsekonomi; Samhällshistoria; Textanalys; Utbildningshistoria; Välfärd; Välfärdssverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : In this thesis, the question of why a large number of small, modest, public baths (saunas) were built on the Swedish countryside during 1920–1949 has been analysed. The specific research question has been: How did the idea of the need for the baths, as well better personal hygiene among the Swedish population, develop? The study is based on a number of different sources, including governmental registers, records, and motions to parliament, reports from the organization of the district medical officers, popular science books, leaflets, schoolbooks and magazines. LÄS MER