Sökning: "media analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 998 avhandlingar innehållade orden media analysis.

 1. 1. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER

 2. 2. Att förklara människan Diskurser i populärvetenskapliga TV-program

  Detta är en avhandling från Lund : Media-Tryck, Lund University

  Författare :Malin Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; human behavior; public service broadcasting; human nature; popular science; science documentaries; science on television; media analysis; discourse analysis; science and the media; Media analysis;

  Sammanfattning : The principle aim of the study is to describe, analyze and problemize the ways in which television science documentaries (within a public service context) discursively represent scientific theories, research results and conclusions about the origins of human nature and the causes of human behavior. The study covers 25 programs broadcasted by SVT and UR during a period of four years,2002-2005 , and 12 additional programs are used as a basis for discussion. LÄS MER

 3. 3. #InFlux. Journalists' adoption of social media and journalists' social roles

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Department of Journalism, Media and Communication, University of Gothenburg

  Författare :Ulrika Hedman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; journalists; journalistic roles; normalizing; appropriation of technology; accommodation of social media logic; social media logic; social news media logic; social media; Twitter;

  Sammanfattning : #InFlux investigates journalists’ adoption of social media and social network sites (SNS) from the theoretical perspective of journalistic roles. It shows how the social roles of journalists are situated along the axes of formal– personal and news media logic–social media logic: skeptical shunners and activists, lurkers and networkers, news hubs and celebrified marketers, coordinators and ambassadors, professional marketers and pragmatics, entrepreneurs and journalists in incognito mode. LÄS MER

 4. 4. Medier & fetma : en analys av vikt

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Helena Sandberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media; consumption; gender; body; risk; health communication; journalism; media analysis; obesity; kommunikation; Journalistik; Press and communication sciences; overweight;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Övervikt är ett av vår tids största hälsoproblem, kanske till och med det största. Det finns de som menar att redan idag utgör övervikt globalt sett en viktigare orsak till sjukdom än undernäring och infektionssjukdomar. Framtidsscenariot beskrivs som alarmerande. LÄS MER

 5. 5. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER