Sökning: "journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet journalistik.

 1. 1. Gäster hos verkligheten : en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

  Detta är en avhandling från Eslöv : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Jesper Strömbäck; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Demokrati; medier; journalistik; politisk misstro; Journalistik; Politik och massmedia; Politiker; Opinionsbildning; Sverige;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. First, to study the portrayal of politics and politicians in Swedish news journalism. Second, to study how the journalistic portrayal of politics and politicians, and people´s opinions about politicians, relate to one another. LÄS MER

 2. 2. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 3. 3. Sorgens avtryck Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för mediestudier

  Författare :Anette Forsberg; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalism; journalistik; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 4. 4. Braständaren och iakttagaren : engelsk press och journalistik 1695-1825

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Göran Leth; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Storbritannien; Tidskrifter; historia; Storbritannien; Journalistik; historia; England; 1695-1925;

  Sammanfattning : The role of the press for the development of democracy is studied in the case of the English press and journalism of the 18th and early 19th centuries. In a first sub-investigation the issue is engaged on a theoretical level. LÄS MER

 5. 5. TV-rummets eliter. Föreställningar om kön och makt i fakta och fiktion

  Detta är en avhandling från Göteborg : institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Edström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; eliter; genrer; journalistik; etnicitet; genus; klasstillhörighet; kvinnobilden; makt; mansbilden; ålder; massmedier; TV; representation; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER