Sökning: "journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 136 avhandlingar innehållade ordet journalistik.

 1. 1. Gäster hos verkligheten : en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

  Författare :Jesper Strömbäck; Göran Djupsund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalistik; Politik och massmedia; Politiker; Opinionsbildning; Demokrati; Sverige; medier; journalistik; politisk misstro; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. First, to study the portrayal of politics and politicians in Swedish news journalism. Second, to study how the journalistic portrayal of politics and politicians, and people´s opinions about politicians, relate to one another. LÄS MER

 2. 2. Den granskande makten : Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Författare :Magnus Danielson; Ester Pollack; Sigurd Allern; Espen Ytreberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; Journalism; journalistik; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER

 3. 3. Sorgens avtryck : Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Författare :Anette Forsberg; Ester Pollack; Kristina Widestedt; Gunilla Jarlbro; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; Journalism; journalistik; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 4. 4. Braständaren och iakttagaren : engelsk press och journalistik 1695-1825

  Författare :Göran Leth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Storbritannien; Tidskrifter; historia; Storbritannien; Journalistik; historia; England; 1695-1925;

  Sammanfattning : The role of the press for the development of democracy is studied in the case of the English press and journalism of the 18th and early 19th centuries. In a first sub-investigation the issue is engaged on a theoretical level. LÄS MER

 5. 5. När tidningarna blev moderna. Om svensk journalistik 1898-1969

  Författare :Gunilla Lundström; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; litteraturteori; General and comparative literature; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to increase the knowledge of some of the phenomena involved in the development and expansion of Swedish journalism in the 20th century. This is done primarily by research into the works of three major newspapermen, but also by studies of seven Swedish dailies’ reporting of nine labour market conflicts. LÄS MER