Sökning: "journalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet journalistik.

 1. 1. Gäster hos verkligheten : en studie av journalistik, demokrati och politisk misstro

  Författare :Jesper Strömbäck; Göran Djupsund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Journalistik; Politik och massmedia; Politiker; Opinionsbildning; Demokrati; Sverige; medier; journalistik; politisk misstro; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is threefold. First, to study the portrayal of politics and politicians in Swedish news journalism. Second, to study how the journalistic portrayal of politics and politicians, and people´s opinions about politicians, relate to one another. LÄS MER

 2. 2. Den granskande makten : Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning

  Författare :Magnus Danielson; Ester Pollack; Sigurd Allern; Espen Ytreberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Granskande journalistik; makt; narrativ; journalistik; Journalism; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : SVT:s Uppdrag granskning ett av de mest högprofilerade TV-program som specialiserat sig på uppgiften att granska makten. Programmet studeras i den egenskapen som en fallstudie inom forskningsområdet journalistik och makt. LÄS MER

 3. 3. Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Författare :Michael Karlsson; Peter Dahlgren; Jan Ekecrantz; Medie- och kommunikationsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Internet; Multimedia; media; Internet; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation; Online journalistik; journalistik; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap; Nätjournalistik; interaktivitet; journalistiska normer och ideal; multimedia; publiceringshastighet; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : During the last decade the Internet has become a widely used source of information for the average person and also a publishing tool for media corporations. The transition of journalism from one medium to another is one with important implications as the world wide public consumption of online news grows. LÄS MER

 4. 4. Sorgens avtryck : Erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor

  Författare :Anette Forsberg; Ester Pollack; Kristina Widestedt; Gunilla Jarlbro; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mourners; grief journalism; source relations; journalism ethics; ethics of proximity; news values; narratives; journalistic strategies; sörjande; sorg; journalistik; källrelationer; journalistisk etik; närhetsetik; nyhetsvärde; narrativ; journalisters strategier; journalistik; Journalism; Journalistik; Journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate the experiences of mourners of participating in news reports about grief in connection with crime and accidents. There are two overarching research questions. LÄS MER

 5. 5. Braständaren och iakttagaren : engelsk press och journalistik 1695-1825

  Författare :Göran Leth; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Tidningar; historia; Storbritannien; Tidskrifter; historia; Storbritannien; Journalistik; historia; England; 1695-1925;

  Sammanfattning : The role of the press for the development of democracy is studied in the case of the English press and journalism of the 18th and early 19th centuries. In a first sub-investigation the issue is engaged on a theoretical level. LÄS MER