Sökning: "Arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet Arbetslöshet.

 1. 1. Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : om hälsorelaterad selektion till arbete

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Lennart Hallsten; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Arbetslöshet; arbetsförlust; personalinskränkning; strukturomvandling; hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; selektion; meta-analys; översikt; offentligt anställda; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen, tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. LÄS MER

 2. 2. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : ”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. LÄS MER

 3. 3. Yesterday once more? Unemployment and health inequalities across the life course in northern Sweden

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anna Brydsten; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; unemployment; life course; long-term health consequences; health inequity; national unemployment rates; neighbourhood unemployment rates; northern Sweden; arbetslöshet; livslopp; långsiktiga hälsokonsekvenser; ojämlikhet i hälsa; nationella arbetslöshet; arbetslöshet i bostadsområdet; norra Sverige; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : AbstractBackground. It is relatively well established in previous research that unemployment has direct health consequences in terms of mental and physical ill health. Recently, knowledge has emerged indicating that unemployment can lead to economic consequences that remain long after re-establishment in the labour market. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet och arbetsfrihet : Moral, makt och motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etnologiska avdelningen

  Författare :Maria Andersson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; unemployment; discourse; power; gender; resistance; moral economy; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Unemployment is constructed as a problem by institutions and individuals, at a structural as well as individual level. In the "black discourse" of unemployment, power is produced by talking and naming, by symbolic images, by dichotomisation and hierarchisation of categories based on the fundamental dichotomy of nature/reason, but also by feelings, actions and bodies. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet och lönebildning kvantitativa studier av svensk arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bertil Holmlund; Umeå universitet.; [1976]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER