Sökning: "arbetslöshetspolitik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet arbetslöshetspolitik.

 1. 1. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jennifer Hobbins; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : ”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. LÄS MER

 2. 2. Arbete till varje pris : Arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Lena Eriksson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; work approach; unemployment; relief work; norms; gender; implementation; social categorisation; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : When Sweden was hit by the massunemployment of the 1920s the preferred way of distributing the help to the unemployed was to engage them in publicly financed and run relief works. This dissertation investigates why the work approach made such a strong imprint on the Swedish unemployment policy. LÄS MER

 3. 3. När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam : Om arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 1920-talets krisår

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Rebecca Svensson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Unemployment; employment policy; local employment policy; 1920 crisis; Social Democrats; Association for the Unemployed; The Joint Trade Union Association; relief work; the town Finance Department; State subsidies.; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : In this dissertation local employment policy under the 1920s has been examined with regard to, among other, the following questions: Who had the power over the local unemployment policy? Did a town governed by the Social Democrats try to transform permanent employment into relief work? The dissertation is about Västerås, which in the 1920s was one of the larger cities in Sweden. The labour market was dominated by two large manufacturing companies. LÄS MER