Sökning: "Gösta Arvastson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Gösta Arvastson.

 1. 1. Arbetslöshet och arbetsfrihet : Moral, makt och motstånd

  Författare :Maria Andersson; Gösta Arvastson; Birgitta Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; unemployment; discourse; power; gender; resistance; moral economy; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Unemployment is constructed as a problem by institutions and individuals, at a structural as well as individual level. In the "black discourse" of unemployment, power is produced by talking and naming, by symbolic images, by dichotomisation and hierarchisation of categories based on the fundamental dichotomy of nature/reason, but also by feelings, actions and bodies. LÄS MER

 2. 2. Belägrade människor – Belägrade Rum : Om invandrargöranden och förorter

  Författare :Urban Ericsson; Gösta Arvastson; Per-Markku Ristilammi; Magnus Berg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Postcolonial; Discourse; Representations; Media; Racism; Hauntings; Fantasy-frame; Power; Mime; Emptiness; Re-memory; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis analyses the notion of so-called “Invandrartäta förorter” [“Immigrant-dense suburbs”]. The aim of the study has been to analyse the haunting imagery of the Suburb and the Immigrant as portrayed in the Swedish media. LÄS MER

 3. 3. Söka sitt : Om möten mellan människor och föremål

  Författare :Erik Ottoson; Gösta Arvastson; Orvar Löfgren; Lynn Åkesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Ethnology; Searching; Consumption; Material Culture; Phenomenology; Spatiality; Objects; Divestment; Emotions; Emptiness; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis brings into focus how individuals search for objects. It follows people through flea markets, refuse skips, shopping streets and malls. The aim of the thesis is to study the search for things and how it influences individuals and their relations to objects and the places in which they search. LÄS MER

 4. 4. Den dolda offentligheten : Kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur

  Författare :Marie Steinrud; Gösta Arvastson; Gudrun Andersson; Inger Lövkrona; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Aristocracy; nobility; public; private; gender; 19th Century; Sweden; Adel; kvinnor; offentligt; privat; genus; 1800-talet; Sverige; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the every day life and culture of Swedish noble women during the 19th century from the perspective of the public-private dichotomy. The aim of the dissertation is to show how the dichotomy affected women’s lives and how gender differences were created and preserved according to the notion of the dichotomy. LÄS MER

 5. 5. Berättad berusning : Kulturella föreställningar i berättelser om berusade personer

  Författare :Susanne Waldén; Per Peterson; Gösta Arvastson; Anders Gustavsson; Maria Zackariasson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Narratives; Alcohol; Ethnology; Folklore; Liminality; Provocation; Body; Ethnology; Etnologi; Etnologi; Ethnology;

  Sammanfattning : This thesis discusses narratives about drunken people. The narratives are orally told as well as collected in the archives and are also written texts about people who are intoxicated. LÄS MER