Sökning: "Patrik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden Patrik Larsson.

 1. 1. Hemtjänsten ur tre perspektiv : En studie bland anställda, äldre och ledning

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hemtjänsten ur tre perspektiv - en studie bland äldre, anställda och ledning

  Författare :Patrik Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre

  Författare :Patrik Larsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Yrrunan : Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Författare :Patrik Larsson; Michael Lerche Nielsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; the ýr-rune; the reið-rune; palatal r; alveolar r; palatalization; phonemic and phonetic merger; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to study the use of the ýr-rune in Scandinavian runic inscriptions. The rune, in the shapes m (older) and z (younger), originally denoted /R/, i.e. palatal r, which eventually merged with /r/. LÄS MER