Sökning: "Patrik Larsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Patrik Larsson.

 1. 1. Hemtjänsten ur tre perspektiv : En studie bland anställda, äldre och ledning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Hemtjänsten ur tre perspektiv - en studie bland äldre, anställda och ledning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Patrik Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvalitet, arbetstillfredsställelse och effektivitet i hemtjänst för äldre

  Detta är en avhandling från Göteborg : Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet

  Författare :Patrik Larsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Yrrunan Användning och ljudvärde i nordiska runinskrifter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Patrik Larsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; runes; runic inscriptions; the ýr-rune; the reið-rune; palatal r; alveolar r; palatalization; phonemic and phonetic merger; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to study the use of the ýr-rune in Scandinavian runic inscriptions. The rune, in the shapes m (older) and z (younger), originally denoted /R/, i.e. palatal r, which eventually merged with /r/. LÄS MER

 5. 5. Simulation of tribology in hydraulic motors

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Patrik Isaksson; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Machine Elements; Maskinelement;

  Sammanfattning : Tribology is the science of friction, lubrication and wear. A tribological interface is composed of two contacting surfaces in relative motion. The radial piston hydraulic motor includes a lot of tribological interfaces. LÄS MER