Sökning: "political particiation"

Hittade 1 avhandling innehållade orden political particiation.

  1. 1. Samhälle, individ och ansvar en studie om synen på arbetslöshet

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Jennifer Hobbins; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

    Sammanfattning : ”Men alltså grejen är ju att i dagens samhälle, i min ålder... Det är så många som är arbetslösa så det är så godkänt nu liksom. LÄS MER