Sökning: "strukturomvandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet strukturomvandling.

 1. 1. Dagligvarudistributionens strukturomvandling : Drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö

  Författare :Tomas Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wholesaling; retailing; town planning; structural change; food; groceries; out-of-town supermarkets; cartrips; urban environment; technological change; Linköping; Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe and analyse the dramatic structural changes in the wholesaling and retailing of food and groceries in towns and cities in Sweden, with emphasis on the period after the Second World War. Besides a general analysis based on national data, the town of Linköping is used to illustrate the spatial dimension in the development of food distribution at the micro level. LÄS MER

 2. 2. Strukturomvandling och kommunala beslut

  Författare :Harry Forsell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strukturomvandling och social utslagning : en analys av sambanden mellan social struktur och social missanpassning och utslagning under perioden 1860-1975

  Författare :Willy Frick; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; structural change; social elimination; social maladjustment; crime; alcoholism; budding model; expansion model; social integration; social control; personality development;

  Sammanfattning : Structural changes in society have often been related to social problems such as crime, alcoholism and social elimination. In this analysis of the development of social elimination in Sweden during the period 1860-1975, which is mainly based on official data, it is demonstrated that there is not always a causal relationship between structural change and such social problems. LÄS MER

 4. 4. Strukturomvandling och politisk socialisation

  Författare :Gunnel Gustafsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : om hälsorelaterad selektion till arbete

  Författare :Lennart Hallsten; Urban Janlert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetslöshet; arbetsförlust; personalinskränkning; strukturomvandling; hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; selektion; meta-analys; översikt; offentligt anställda; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen, tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. LÄS MER