Sökning: "Carsten Ljunggren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Carsten Ljunggren.

 1. 1. Medborgarpubliken och det offentliga rummet : om utbildning, medier och demokrati

  Författare :Carsten Ljunggren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 3. 3. Med kränkningen som måttstock : om planerade bemötanden av främlingsfientliga uttryck i gymnasieskolan

  Författare :Emma Arneback; Tomas Englund; Carsten Ljunggren; Robert Thornberg; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; moral education; upper secondary school; equal treatment; Taguieff; Dewey. philosophy of education; xenophobia; racism; violation.; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to map and analyse planned responses to expressions of racism in upper secondary schools. Three questions are in focus: (1) What courses of action, in response to expressions of racism, are advocated in philosophical texts and equal treatment plans for upper secondary schools? (2) What consequences have these courses of action for the formation of the mission of schools, the responsibility of teachers, and the limits of free speech? (3) What kinds of expressions of racism are these courses of action intended to be a response to? The study takes its point of departure in two theoretical traditions: Pierre-André Taguieff’s categorisations of racism are used to define the problem in the dissertation, while John Dewey’s moral philosophy provides the methodological base. LÄS MER

 4. 4. Utbildningspolitik i det andra moderna : om skolans normativa villkor

  Författare :Ylva Boman; Tomas Englund; Carsten Ljunggren; Lars Lövlie; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; deliberative democracy and citizenship; community rationality; critique and power; Jürgen Habermas and Michel Foucault; pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education; Utbildningspolitik; demokrati; medborgarskap; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : What could education and citizenship possibly mean in Swedish political thought in the 21st century? The main question of this thesis is: What are the conceptual and historical conditions to relate education to the political and moral dimensions of citizenship, when society is characterized by pluralism cultural diversity? This overall embracing question is discussed from critical philosophical and theoretical view points and a historical perspective of what characterises the present. The first part (I) of the dissertation deals with the philosophical and theoretical discussion of modernity, using the theoretical perspectives of Michel Foucault and Jürgen Habermas. LÄS MER

 5. 5. Mellan styrning och moral : berättelser om ett lärarlag

  Författare :Agneta Knutas; Agneta Linné; Carsten Ljunggren; Geir Karlsen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogy; educational theory; political philosophy; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Earlier research on teacher teams has found that the dominant model for the governance of schools is a leadership dominated by a rational organization and an individual leadership model. It has also found that school managements interfere with teacher teams and their decisions. LÄS MER