Sökning: "post-modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet post-modernism.

 1. 1. Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst : The Romantic Postmodernism. Art Criticism and the Romanticin Swedish Art in the 1980s and 1990s

  Författare :Kristoffer Arvidsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; post-modernism; romanticism; modernism; art criticism; romantic landscape; romantic irony; fragment; deconstruction; simulation; quotation; collage; painting; Implosion; Ibid.; Ola Billgren; Dick Bengtsson; Max Book; Lars Nittve; Lars O Ericsson; Ingela Lind; Douglas Feuk; PierreBourdieu; Michel Foucault.;

  Sammanfattning : Den romantiska postmodernismen. Through a study of the reception that art critique gave the exhibition project Ibid. LÄS MER

 2. 2. Arkitektur och motstånd : Om sökandet efter alternativ i svensk arkitektur 1970-1980

  Författare :Christina Pech; Johan Mårtelius; Fredrik Nilsson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; architectural debate; Swedish 20th century architecture; 1970s; functionalism; post-modernism; historiography; mannerism; critical regionalism; Per G. Råberg; ARARAT; Etnografiska museet;

  Sammanfattning : At the onset of the 1970s Swedish architecture showed noticeable signs of crisis, with failing confidence in architects and a general distrust in the future of architecture. Functionalism, the dominating architectural paradigm, was the root of the situation and the centre of contemporary debate. LÄS MER

 3. 3. "Jag är baserad på verkliga personer" : Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap

  Författare :Ann-Helén Andersson; Annelie Bränström Öhman; Björn Sundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kristina Lugn; irony; role playing; talking back; gender; the position of the child; the mass media writer; media images; Swedish poetry; post-modernism; fiction and reality; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : ”I am based on real people,” Kristina Lugn writes in the foreword to her play Nattorienterarna (1999). This quotation summarises the ever-changing concept of the ego which finds expression in Lugn’s writing and which is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Tre romantiska berättelser : Studier i Eyvind Johnsons Romantisk berättelse och Tidens gång, Lars Gustafssons Poeten Brumbergs sista dagar och död och Sven Delblancs Kastrater

  Författare :Leif Dahlberg; Torsten Pettersson; Anders Cullhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Dialogism; Genre Theory; Intertextuality; Literary Theory; Modern Swedish Literature; Modernism; Narratology; Paratextuality; Post-Modernism; Romanticism; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : The dissertation explores the notion 'romantic story' as a literary device in three Swedish late modernist novels: Eyvind Johnson's Romantisk berättelse (1953) (Romantic Story) and Tidens gång. En romantisk berättelse (1955) (The Passage of Time. A Romantic Story), Lars Gustafsson's Poeten Brumbergs sista dagar och död. LÄS MER

 5. 5. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

  Författare :Ulrika Holgersson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : The aim of my thesis is to demonstrate how class was constructed linguistically in Svensk Damtidning (Swedish Woman's Magazine) at the beginning of the 20th century. Theoretically, I call for a renewal of studies of class, thus joining the traditions of post-marxism and feminism. LÄS MER