Sökning: "Mark Davies"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Mark Davies.

 1. 1. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Detta är en avhandling från Mark Davies, c/o Hist. Dept

  Författare :Mark Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Modern history up to circa 1800 ; 1700s 1800s; British Travel Literature; Sweden; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Sweden of the eighteenth and nineteenth centuries was visited and toured by a number of British author-travellers, whose subsequently published views of and on the country and its people are examined and presented in this thesis. Using as primary sources British-published monographs deriving, wholly or in part, from an experienced Sweden of c. LÄS MER

 2. 2. Urban Snowmelt Processes: Modelling and Observation

  Detta är en avhandling från Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Annette Semadeni Davies; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; geographical and geological engineering; Hydrogeology; energy; runoff; snow properties; heterogeneity; hydrological modelling; Urbanisation; snowmelt; Hydrogeologi; teknisk geologi; teknisk geografi; Geophysics; physical oceanography; meteorology; Geofysik; fysisk oceanografi; meteorologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I Norra Skandinavien, liksom i andra kalla områden, är oftast de urbana dräneringssystemen inte kapabla att föra bort de stora volymer smältvatten som ofta belastar systemet under flera veckor under snösmältningen. Högt vattenflöde till reningsverk, översvämning av kombinerade system och låg vattenkvalitet är några problem förknippade med snösmältning. LÄS MER

 3. 3. Glömda gudstecken : från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken

  Detta är en avhandling från Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv

  Författare :Tuve Skånberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; signature; Egyptian papyri; baptismal liturgy; Chi Rho monogram; Christogram; Omega; Alpha; Christian symbols; Homeyer; bomärken; Marques de Propriété; Hofmarken; Hausmarken; identification marks; ownership marks; personal marks; Merchant Marks; identity marks; History of the Christian church; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bomärken har använts som ägarbeteckning och signatur i Norden in på 1800-talet, och i vissa reliktområden intill nutid. Bomärkena återfinns t.ex. i mantalslängder, jordaböcker och bouppteckningar, men även inskurna på äldre redskap, husgeråd och annat lösöre. LÄS MER