Sökning: "Local History"

Visar resultat 1 - 5 av 908 avhandlingar innehållade orden Local History.

 1. 1. Coming Full Circle? Return Migration and the Social Mobility on the Bjäre Peninsula 1860-1930

  Detta är en avhandling från Sisyfos förlag

  Författare :Magnus C Persson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociala strukturer; Social structures; Ekonomisk och social historia; Båstad; Social and economic history; Bjäre; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ; Social Mobility; Sweden; United States; History; Historia; Return Migration; Returnees; Political Activities; Local History; Lifestyles; Emigration; Immigration;

  Sammanfattning : One million three hundred thousand people left Sweden for America between 1860 and 1930. In the same period, approximately two hundred thousand people returned to Sweden. "Coming Full Circle?" is an analysis of the fate and local impact of the local returnees on the Bjäre peninsula in southern Sweden. LÄS MER

 2. 2. Makt, möten, gränser : : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Karl Bergman; Blekinge Tekniska Högskola.; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konglomeratstat; integration; identitet; interaktion; tidigmodern tid; Modern history up to circa 1800 ; subject and ruler.; religious concept of the world; boundary; border; conglomerate state; stateformation; swedification; rplitical culture; interaction; Integration; incorporation; Tidig modern historia till ca. 1800 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella föreställningar. LÄS MER

 3. 3. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Detta är en avhandling från Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand

  Författare :Magnus Perlestam; Mittuniversitetet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; bönder; tidigmodern; social historia; stabilitet; genus; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Tidig modern historia till ca. 1800 ; farmer; Modern history up to circa 1800 ; Sweden; Småland; Ramkvilla parish; gender; Age of Greatness; eighteenth century; inheritance practices; traditional peasant society; inter-generational relationships; myth creation; familial continuity; migration.; population registers;

  Sammanfattning : For how many years was a farmer responsible for running a farm in Sweden’s old peasant society’? This is the question that underpins my research into life in Ramkvilla parish in the province of Småland for two hundred years (1623–1819). By conducting a detailed study of farm practice at the individual level, I have been able to analyse a complex theme that touches upon the issues of responsibility for work and taxes, relationships between the generations and sexes, and the crises of agrarian society. LÄS MER

 4. 4. Kungamakt och bonderätt : om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Stefan Persson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; De-centralised structure; Inter-dependence; Topography; Border region; Border defences; Identity; Militarisation; Centralisation; Social discipline; Historia; Politisk historia; Political history; Interaction; History;

  Sammanfattning : In the early-modern period, Danish peasants living on crown estates across the country found a profitable way of interacting with the crown and its representatives. The necessary co-existence of rulers and ruled was marked by inter-dependence, solidarity of interest, and inter-subjective resolution of conflict. LÄS MER

 5. 5. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Torbjörn Andersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humaniora; class; football; gender; local patriotism; nationalism; hegemony; respectability and diligence skötsamhet ; hooliganism; rational amateurism; History; Humanities; Historia; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns Swedish football´s cultural history from the end of the nineteenth century to 1950. It is the story of how the game was gradually established, and overcame a great number of internal and external problems and conflicts, before entering its sporting and cultural golden age during the 1940s. LÄS MER