Sökning: "Ulrika Holgersson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ulrika Holgersson.

  1. 1. Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och genus i svensk dampress i början av 1900-talet

    Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

    Författare :Ulrika Holgersson; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Historia; History; Genusvetenskap; Gender studies; identity; experience; labour history; post-modernism; post-marxism; feminism; women´s magazines; popular culture; work; gender; working-class women; class; classification; Modern historia ca. 1800-1914 ; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

    Sammanfattning : The aim of my thesis is to demonstrate how class was constructed linguistically in Svensk Damtidning (Swedish Woman's Magazine) at the beginning of the 20th century. Theoretically, I call for a renewal of studies of class, thus joining the traditions of post-marxism and feminism. LÄS MER