Sökning: "bönder"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade ordet bönder.

 1. 1. Bygder eller bara bönder? : Tradition och rationalitet i den skånska jordbruksomvandlingen

  Författare :Magnus Bohman; Lunds universitet Ekonomihögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bönder; bygder; bördighet; jordbruksomvandling; produktionsskattningar; prästtionde; grödor; Skåne; produktionsmönster; markanvändning; tiondeforskning; traditionellt jordbruk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bönder blir vapensmeder : protoindustriell tillverkning i Närke under 1600- och 1700-talen

  Författare :Sören Klingnéus; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Grosshandlare, bönder, småfolk : Trönös skogsnäringar från och med det industriella genombrottet

  Författare :Knut Ohlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bönder går samman : en studie i Riksförbundet Landsbygdens folk under världskrisen 1929-1933

  Författare :Per Thullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riksförbundet Landsbygdens folk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bygder eller bara bönder? Tradition och rationalitet i den skånska jordbruksomvandlingen

  Författare :Magnus Bohman; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bygder; bönder; bördighet; jordbruksomvandling; produktionsskattningar; prästtionde; grödor; Skåne; produktionsmönster; markanvändning; tiondeforskning; traditionellt jordbruk;

  Sammanfattning : The great transformation of Swedish agriculture in the 18th and 19th centuries was part of a European-wide development sharing similar characteristics. While researchers agree that extensive agro-technological, social and institutional change took place, opinions differ with regards to the causes, spread, timing and sequence of events. LÄS MER