Sökning: "Göran Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Göran Svensson.

 1. 1. Att förstå mediekritik : Begreppsliga, empiriska och teoretiska studier av svensk mediekritik 1998-2013

  Författare :Göran Svensson; Peder Hård af Segerstad; Christian Fuchs; Mats Edenius; Forsman Michael; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; journalism; media; critique; criticism; media criticism; media accountability; critical social science; sociology of critique; critical theory; institutional theory; media ethics; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Media criticism is studied as a concept, as critical expression and as a force for social change. The concept of media criticism is developed in relation to different forms of critical practice, theory about criticism and critique and as a part of theories about media accountability. LÄS MER

 2. 2. Sårbarhet i logistikkanaler : en studie av svensk fordonsindustri 

  Författare :Göran Svensson; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vulnerability; inbound; outbound; logistics; supply chain; disturbance; consequence; trend;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Topics in Workforce Management in a Contact Center Context

  Författare :Göran Svensson; Per Enqvist; Tolga Tezcan; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; queues; queuing networks; workforce management; optimization; conditional value-at-risk; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics;

  Sammanfattning : This thesis is written as a monograph covering topics in operations research and focusing on workforcemanagement in a contact center environment.This text is the result of a cooperative project between the Royal Institute of Technology (KTH) andTeleopti WFM. LÄS MER

 4. 4. Experimental studies of levels and transition probabilities in atomic nuclei

  Författare :Lars-Göran Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Structure elucidation of O-antigen polysaccharides from Escherichia coli

  Författare :Mona Svensson; Göran Widmalm; Roland Stenutz; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER