Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 21 - 25 av 407 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 21. Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Inger Linderholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young road-users.; persuasion; Key words: planned communication; public information campaigns; attitude change; young drivers attitude scale; audience segmentation; message content; perceived risk; traffic safety; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar målgruppsanalysens betydelse för budskapsformning och planering av informationskampanjer. Boken innehåller en genomgång av teorier som kan ligga till grund för målgruppsanalys samt för attityd- och beteendeförändring. LÄS MER

 2. 22. Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring en studie av Sveriges Televison

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Sara von Platen; Sara von Platen; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; internal communication; sensemaking; strategic change; public service; Sveriges Television; frames of reference; organizational identity; roles; status.;

  Sammanfattning : Planned change and change-related communication are perceived very differently by the members of an organization. Strongly varying perceptions of new tasks, work processes and goals make joint action difficult and cause the failure of many change initiatives. LÄS MER

 3. 23. Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

  Författare :Sara Hamqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media sport; sports journalism; Media analysis; doping; scandal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem? Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 4. 24. Generational Use of News Media in Estonia Media Access, Spatial Orientations and Discursive Characteristics of the News Media

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Signe Opermann; Södertörns högskola.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; generation; media use; media repertoires; media landscapes; news consumption; age; life course; social space; Estonia; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Contemporary media research highlights the importance of empirically analysing the relationships between media and age, changing user patterns over the life course, and generational experiences within media discourse beyond the widely hyped buzz terms such as the ‘digital natives’, ‘Google generation’, and other digitally and technologically capable generation groups. This doctoral thesis seeks to define the ‘repertoires’ of news media that different generations use to obtain topical information and create their ‘media space’. LÄS MER

 5. 25. Exploring Collaboration Between the Fire and Rescue Service and New Actors : Cost-efficiency and Adaptation

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Weinholt Åsa; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fire and rescue service; emergency services; collaboration; new actors; first responders; costefficiency; adaptation;

  Sammanfattning : The emergency services serves an important purpose in society by ensuring that people in need, regardless of their geographical location, receives help when they fall victims to undesirable incidents. Existing resources are however often limited and concentrated to urban areas making travel distances to remote areas long. LÄS MER