Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 21 - 25 av 428 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 21. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedishness; Communication Strategy; Cultural Training; National Culture; Intercultural Communication; Culture; Swedish Red Cross; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den pågående globaliseringen skapar ett behov av ökad kommunikationskompetens bland svenskar som arbetar ute i världen. Denna studie baseras på beskrivningar av de kommunikationsprocesser som används av svenskar, när de möter icke-svenskar på yrkets vägnar vid arbete utanför Sverige. LÄS MER

 2. 22. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER

 3. 23. Målgruppen och budskapet: en modell för målgruppsanpassning av trafiksäkerhetsbudskap till unga manliga trafikanter

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Inger Linderholm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young road-users.; persuasion; Key words: planned communication; public information campaigns; attitude change; young drivers attitude scale; audience segmentation; message content; perceived risk; traffic safety; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar målgruppsanalysens betydelse för budskapsformning och planering av informationskampanjer. Boken innehåller en genomgång av teorier som kan ligga till grund för målgruppsanalys samt för attityd- och beteendeförändring. LÄS MER

 4. 24. Intern kommunikation och meningsskapande vid strategisk organisationsförändring en studie av Sveriges Televison

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Sara von Platen; Sara von Platen; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; internal communication; sensemaking; strategic change; public service; Sveriges Television; frames of reference; organizational identity; roles; status.;

  Sammanfattning : Planned change and change-related communication are perceived very differently by the members of an organization. Strongly varying perceptions of new tasks, work processes and goals make joint action difficult and cause the failure of many change initiatives. LÄS MER

 5. 25. Dagspress, sport och doping – medieskandaler i ett samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Department of Media, Communication and Journalism, Lund University

  Författare :Sara Hamqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; media sport; sports journalism; Media analysis; doping; scandal;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen beskrivs och analyseras den svenska dagspressens hantering av doping och dopingöverträdelser inom internationell elitidrott. Artiklarna studeras med hjälp av följande tre frågeställningar: (1) Vad utmärker medieinnehållet om sport och doping? (2) Vilken bild av den sociala ordningen skymtar fram i detta mediematerial? (3) Vad berättar medieskandaler kring sportstjärnor och deras överträdelser om vår samtids rådande normsystem? Avhandlingen består av en kvantitativ innehållsanalys av en större mängd artiklar samt av två näranalyser av en mindre mängd artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER