Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 6 - 10 av 407 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 6. From Vision to Transition Exploring the Potential for Public Information Services to Facilitate Sustainable Urban Transport

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Carlos Cano-Viktorsson; KTH.; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Collective intelligence; Peer to peer based production; Social media networking; Public information systems; Information and communication technology ICT ; Organizational responsiveness; Historical analysis; History of technology; Sustainable urban transport; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Background: Policy initiatives to promote sustainable travel through the use of Internet based public information systems have increased during the last decade. Stockholm, in being one of the first cities in Europe to implement an Internet based service for facilitating sustainable travel is believed to be a good candidate for an analysis of key issues for developing sustainable travel planning services to the public. LÄS MER

 2. 7. Screen Rites: a study of Swedish young people´s use and meaning-making of screen-based media in everyday life

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulrika Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Leisure; Audience research; Media landscape; Media use; Young people; Internet; Television; Computer games; Meaning-making; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Medievärlden är idag föremål för drastiska förändringar. Förutom de traditionella medierna såsom böcker, TV och radio, introduceras interaktiva digitala medier. Dessa förändringar berör inte mins barnens och ungdomarnas liv. LÄS MER

 3. 8. Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tina Askanius; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; video activism; YouTube; social movement media practices; political engagement; radical politics;

  Sammanfattning : This thesis explores contemporary modes of video activism for a radical politics of the Left. It offers an analytical contribution to media and communication that promotes an understanding of radical online video as modes of political engagement in contemporary online environments. LÄS MER

 4. 9. The Limits of the New Public Diplomacy : Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Journalism, Media and Communication (JMK), Stockholm University

  Författare :James Pamment; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap; Public Diplomacy; Strategic Communication; International Political Communication; Evaluation; Influence; Soft Power; Nation Brands;

  Sammanfattning : The new public diplomacy is a major paradigm shift in international political communication. Globalisation and a new media landscape challenge traditional foreign ministry ‘gatekeeper’ structures, and foreign ministries can no longer lay claim to being sole or dominant actors in communicating foreign policy. LÄS MER

 5. 10. Alternativ television former av kritik i konstnärlig TV-produktion

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Linus Andersson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative television; alternative media; critical media; television; media aesthetics; media critique; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation analyses social critique, communication critique and aestheticalcritique in television produced by artists. Theoretically it draws on researchon alternative media, TV studies, especially genre analysis and narratology,and media aesthetics. LÄS MER