Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 16 - 20 av 407 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 16. Risk, language and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 2. 17. Den kosmetiska demokratin. En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marja Åkerström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public information; Democracy; discursive practice; cosmetic action; Modernity; power strategies; political communication; cosmetic democracy;

  Sammanfattning : The object of this thesis is to describe, analyze and understand the terms and meanings of the public information and the political communication for local democracy, in today´s media landscape, out of the interaction between the main parties of the local society in Sjöbo and Ystad and from the stand point of earlier research and theories. The study has analyzed the actions performed by citizens, politicians, employees and journalists as well as the scenes for this information and communication. LÄS MER

 3. 18. Att förklara människan Diskurser i populärvetenskapliga TV-program

  Detta är en avhandling från Lund : Media-Tryck, Lund University

  Författare :Malin Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; human behavior; public service broadcasting; human nature; popular science; science documentaries; science on television; media analysis; discourse analysis; science and the media; Media analysis;

  Sammanfattning : The principle aim of the study is to describe, analyze and problemize the ways in which television science documentaries (within a public service context) discursively represent scientific theories, research results and conclusions about the origins of human nature and the causes of human behavior. The study covers 25 programs broadcasted by SVT and UR during a period of four years,2002-2005 , and 12 additional programs are used as a basis for discussion. LÄS MER

 4. 19. Att bygga broar över kulturgränser. Om svenskars kommunikation med icke-svenskar vid arbete utanför Sverige

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Inger Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedishness; Communication Strategy; Cultural Training; National Culture; Intercultural Communication; Culture; Swedish Red Cross; Communication;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den pågående globaliseringen skapar ett behov av ökad kommunikationskompetens bland svenskar som arbetar ute i världen. Denna studie baseras på beskrivningar av de kommunikationsprocesser som används av svenskar, när de möter icke-svenskar på yrkets vägnar vid arbete utanför Sverige. LÄS MER

 5. 20. Pappersarbete : Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium

  Detta är en avhandling från Mediehistoriskt arkiv

  Författare :Charlie Järpvall; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-12-16]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media history; information history; standardization; information systems; office work; paperwork; paper; typewriting; forms; mediehistoria; informationshistoria; standardisering; informationssystem; kontorsarbete; papper; maskinskrivning; blanketter;

  Sammanfattning : This thesis explores office paper as a medium between 1920 and 1960 in Sweden. During this period, paper was muchdebated due to the number of standards that were implemented. These standardstransformed paper, making it a modern medium in many different ways. LÄS MER