Sökning: "Media and communication studies"

Visar resultat 16 - 20 av 428 avhandlingar innehållade orden Media and communication studies.

 1. 16. Communication as structuration : Viewing learning through the lens of communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cynthia Jimes; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and communication studies; organizational communication; organizational learning; structure; agency; texts; conversations; structuration; discursive communication theory; sociocultural learning theory; theoretical study; abduction; business processes; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about enlightening the relationship between organizational communication and learning. In doing so, I explore and build upon existing theories that address the relationship from a structuration perspective. Specifically, I turn to discursive communication theory and sociocultural learning theory. LÄS MER

 2. 17. Risk, language and discourse

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Max Boholm; KTH.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; risk; safety; concept; meaning; definiton; discourse; langauge; risk communication; corpus linguistics; content analysis; nanotechnology; nanoparticle;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar begreppet risk och hur detta begrepp strukturerar diskurs. Ett centralt intresse för analysen är faktisk språkanvändning.          I den första artikeln analyseras de engelska begreppen risk, safety and security och deras relation. Analysen bygger på korpusdata (the Corpus of Contemporary American English). LÄS MER

 3. 18. Den kosmetiska demokratin. En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Marja Åkerström; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public information; Democracy; discursive practice; cosmetic action; Modernity; power strategies; political communication; cosmetic democracy;

  Sammanfattning : The object of this thesis is to describe, analyze and understand the terms and meanings of the public information and the political communication for local democracy, in today´s media landscape, out of the interaction between the main parties of the local society in Sjöbo and Ystad and from the stand point of earlier research and theories. The study has analyzed the actions performed by citizens, politicians, employees and journalists as well as the scenes for this information and communication. LÄS MER

 4. 19. "Framtiden tillhör informatörerna” samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Fredrik Norén; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public information; governmental information; public campaign; Sweden; digital humanities; digital text analysis; 1960s; 1970s; network; PR-history; cultural histories of media; conceptual history; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is about the formation of governmental information in Sweden during the period 1965 to 1975. During this period information related issues were high up on the political agenda, in Sweden and internationally. LÄS MER

 5. 20. Att förklara människan Diskurser i populärvetenskapliga TV-program

  Detta är en avhandling från Lund : Media-Tryck, Lund University

  Författare :Malin Nilsson; Högskolan i Halmstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; human behavior; public service broadcasting; human nature; popular science; science documentaries; science on television; media analysis; discourse analysis; science and the media; Media analysis;

  Sammanfattning : The principle aim of the study is to describe, analyze and problemize the ways in which television science documentaries (within a public service context) discursively represent scientific theories, research results and conclusions about the origins of human nature and the causes of human behavior. The study covers 25 programs broadcasted by SVT and UR during a period of four years,2002-2005 , and 12 additional programs are used as a basis for discussion. LÄS MER