Sökning: "independent school"

Visar resultat 1 - 5 av 215 avhandlingar innehållade orden independent school.

 1. 1. What Role of God and National Curriculum in School life? A Comparative Study of Schools with a Muslim Profile in England and Sweden

  Författare :Åsa Brattlund; Holger Daun; Geoffrey Walford; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic school; Muslim; Muslim school; Primary school; comparative study; International Education; independent school; school leader; intercultural; confessional school; faith school; religious education; confessional; school head; islamiska skolor; muslim; muslimska skolor; grundskolor; jämförande studie; internationell pedagogik; interkulturell; konfessionella skolor; religiösa skolor; skolledare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a better understanding of principles and ethics that dominate four schools with a Muslim profile, two in Sweden and two in England.The specific objectives of the study are:  to examine educational policies with regard to primary schools with a confessional orientation in Sweden and England; to compare two primary schools with a Muslim profile in Sweden with two such schools in England; and in these four schools to describe and examine the manner in which school heads, teachers and other staff deal with the encounters between the values found in the national curriculum of Sweden and England respectively and the principles and ethics embodied in their private philosophy of life; to describe and examine the views of school heads, teachers and other staff on school leadership and any educational, ideological or personal role model they emulate; to describe and examinethe expectations and views of parents with regard to the school with a Muslim profile; and describe the views of the pupils regarding their schools and the norms and values in school and; finally, to examine the attitudes of some local authority politicians in Sweden to MP schools. LÄS MER

 2. 2. Skolutveckling och styrningsfilosofi om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lennart Fahlén; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information technology; ICT; school development; school management; school strategies; school administration; school leader; school teacher; Informationsteknik;

  Sammanfattning : This study has focused development and management strategies at different levels within the school system in four Swedish municipalities. The overall aim of the study was to gain knowledge about how development is staged in municipalities where changes emerge without incentives, such as financial support from the state. LÄS MER

 3. 3. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 4. 4. De granskade. Om hur offentliga verksamheter görs granskningsbara

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Emma Ek; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Auditing; the auditees; auditability; control; technology; governmentality; inspection; inspectability; public sector; school; elderly care; ethnography; Sweden;

  Sammanfattning : During recent decades audits have taken on a more prominent role in governance, in Sweden and in the Western world as a whole. Audit is used in this context as an umbrella designation for control methods such as inspection, auditing, evaluation, accreditation and certification. LÄS MER

 5. 5. School choice, space and the geography of marketization- Analyses of educational restructuring in upper secondary education in Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Anna Maria Fjellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school choice; school market; marketization; space; equity; quasi-market; differentiation; spatial justice;

  Sammanfattning : The main aim of the dissertation is to investigate, analyze and create a research-based understanding of the spatialities of the Swedish school choice in upper secondary education using a socio-spatial framework. The dissertation is comprised of three empirical studies based on six cohorts of register data from The Gothenburg Longitudinal Database. LÄS MER