Sökning: "speech-act"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet speech-act.

 1. 1. Konfliktäre Sprechhandlungen : Eine Untersuchung der Sprechakte "Vorwurf", "Drohung" und "konfliktäre Warnung"

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Carola Henriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; argumentation; provokation; provoke; illocution; Speech act; reproach; complaint; prosecution; accusation; threat; warning; conflict; evaluation; emotion; relation; indirect speech acts; implicit speech acts; performative; politeness; speech act sequences; speech act patterns; metaphor; theme; ad hominem; ad baculum; discourse theory; textlinguistics; illocution sequences; face-threatening acts; illocution patterns; argument; fallacy; parliamentary debate; discussion; logic; German language and literatur; Tyska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis investigates the three so called “conflictory speech acts” (“konfliktäre Sprechakte”) “reproach”, “threat” and “conflictory warning”. They all have in common that the speaker signals that he/she is prepared for a verbal conflict. LÄS MER

 2. 2. Apologising in British English

  Detta är en avhandling från Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Författare :Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Sammanfattning : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. LÄS MER

 3. 3. Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Andreas Bergh; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; concept of quality; educational policy; municipality; independent school; speech-act; conceptual history; Sweden; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the concept of quality is imbued with in different educational arenas and to discuss the consequences of such meanings for education. From this aim the main research question is: What does the concept of quality do to education and what does education do to the concept of quality? The question indicates an interest in understanding how the concept of quality and education mutually influence each other. LÄS MER

 4. 4. Sackgasse oder Autobahn? Deutsch in Deutschland erweben. Zu Fortgeschrittenenvarietäten in L3 Deutsch erwachsener Schweden

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Inger Trollstad; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; German; Swedish; lexicon; morphosyntax; oral production; modal particles; speech act performance; verbal style; nominal style; information structure; self assessment; ultimate attainment; near-natives.;

  Sammanfattning : Abstract: The purpose of this study is to investigate the acquisition of L3 German by adult native speakers of Swedish living in Germany for 3 to >30 years (AO>18 years). These learners have different professions or study other subjects than languages at German universities. LÄS MER

 5. 5. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER