Sökning: "Bernt Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Bernt Gustavsson.

 1. 1. Vägen in i ett yrke : en studie av lärande och kunskasputveckling hos nyutbildade sjuksköterskor

  Författare :Ulla Ohlsson; Bernt Gustavsson; Kjell Gustavsson; Kristin Heggen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nursing training; doing the rounds; activity system; social theory of learning; knowledge culture; newly qualified nurses; knowledge transformation; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The path to a career in nursing begins on the first day of nursing training and is not completed until the nurses have worked one year in their profession. During the training period, the student nurses have training elements in two different activitysystems: the higher education institution and the healthcare sector. LÄS MER

 2. 2. Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg

  Författare :Karin Andersson; Bernt Gustavsson; Ninni Wahlström; Bosse Jonsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; medarbetarskap; praxis; lära i arbete; vård och omsorg; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den föreliggande studien är att utveckla förståelsen av medarbetarskap och teoretiskt pröva det utifrån ett aristoteliskt perspektiv på praktisk kunskap.Frågeställningar:• På vilka sätt kan verksamhetens organisering gynna respektive motverka utveckling av medarbetarskap?• På vilka sätt kan begreppet praxis ge en fördjupad förståelse av medarbetarskap inom komplexa sociala praktiker som vårdorganisationer?. LÄS MER

 3. 3. Undervisning och reflektion : Om undervisning och förutsättningar för studenters reflektion mot bakgrund av teorier om erfarenhetslärande

  Författare :Anders Bek; Karin Sporre; Jan Mannberg; Bernt Gustavsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; reflection; experiential learning; undervisning; reflektion; erfarenhetslärande; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how teaching can be described by the use of experiential learning theory, focusing on the conditions for students’ reflection. The questions are: How can experiential learning theory and theory about reflection be adapted for analysis and description of teaching? How can a concrete teaching practice be analyzed and described by the use of such theory? What conditions for different levels of reflection do different ways of teaching create? In this observational study, the researcher has followed police students at Umeå University during their first semester of study. LÄS MER

 4. 4. Vad gör kvalitet med utbildning? : Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess konsekvenser för utbildning

  Författare :Andreas Bergh; Ninni Wahlström; Bernt Gustavsson; Agneta Linné; Christina Segerholm; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; education; concept of quality; educational policy; municipality; independent school; speech-act; conceptual history; Sweden; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the concept of quality is imbued with in different educational arenas and to discuss the consequences of such meanings for education. From this aim the main research question is: What does the concept of quality do to education and what does education do to the concept of quality? The question indicates an interest in understanding how the concept of quality and education mutually influence each other. LÄS MER

 5. 5. Om folkhögskolans dynamik : Möten mellan olika bildningsprojekt

  Författare :Rolf Berndtsson; Staffan Larsson; Bernt Gustavsson; Gunnar Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Folk high school; The generally oriented course; Projects of Bildung; Selfeducation; Self-development; Self-rehabilitation; Qualification; Dynamic; Process; Power and Bildung;

  Sammanfattning : This study is describing the projects of Bildung which are possible to identify with the students and the teachers at two folk high schools and the meeting between those projects in the classrooms. Another purpose is to describe and analyze processes, which arise when teachers, students and folk high school as an institution come together. LÄS MER