Studies of high-frequency positive-pressure ventilation (HFPPV) : with special reference to bronchoscopy and laryngoscopy under general anaesthesia

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Ivan Eriksson; Uppsala Universitet.; [1977]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.