Sökning: "alcoholism"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet alcoholism.

 1. 1. Compulsory treatment for alcohol use disorders: Clinical and methodological studies of treatment outcome

  Detta är en avhandling från Mejramvägen 105, 702 18 Örebro, Sweden

  Författare :Arne Gerdner; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Compulsory care; alcoholism; methodology; outcome; mortality; quasi-experimental; Pharmacological sciences; moderation.; abstinence; long-term survival; legislation; abscondings; outcome prediction; motivation; non-response; validity; 12-step; Alcoholism; involuntary care; compulsory commitment; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning på Svenska: Avhandlingen handlar om tvångsvård av alkoholister och presenterar såväl metodologiska som kliniska studier av behandlingsutfall. Innebörd av tvångsvård Alkoholister kan uppleva många olika typer av påtryckning för att gå in i behandling. LÄS MER

 2. 2. Att bota en drinkare : idéer och praktik i svensk alkoholistvård 1885 - 1916

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Anna Prestjan; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; alcoholism; alcoholism treatment; alcoholism treatment institutions; historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History;

  Sammanfattning : The focus for this thesis is the alcoholic care in Sweden from the establishment of the first alcoholic institution in 1885 and the years right after the compulsory care act was passed in 1913. In the thesis the practical activity at the four first alcoholic institutions is examined, but also the ideas concerning alcoholic care that were formulated by the men that were the institutions initiators and responsible for the activities. LÄS MER

 3. 3. Life with an alcoholic father : a contribution to the understanding of possible early development of alcoholism

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Sture Mützell; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Alcoholism; genetics; Fathers; Psychology; Children of alcoholics; Parent and child; Alkoholism; Barn till alkoholister; Föräldrar och barn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Strukturomvandling och social utslagning en analys av sambanden mellan social struktur och social missanpassning och utslagning under perioden 1860-1975

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Willy Frick; Umeå universitet.; [1982]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; structural change; social elimination; social maladjustment; crime; alcoholism; budding model; expansion model; social integration; social control; personality development;

  Sammanfattning : Structural changes in society have often been related to social problems such as crime, alcoholism and social elimination. In this analysis of the development of social elimination in Sweden during the period 1860-1975, which is mainly based on official data, it is demonstrated that there is not always a causal relationship between structural change and such social problems. LÄS MER

 5. 5. Compulsory treatment of alcoholics, psychiatric comorbidity, psychological characteristics, coercive experiences and outcome

  Detta är en avhandling från Björn Sallmén, Karlsvik Rehab. centre, Box 198, 24323 Höör, Sweden

  Författare :Björn Sallmén; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; outcome; personal follow-up; social adjustment; defensive patterns; coercive experiences; psychiatric comorbidity; involutary care; Alcoholism; compulsory committment; post-treatment mortality; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns involuntary treatment of alcoholism. Clients committed according to the Swedish Act on Care of Addicts in Certain Cases were treated in the same residential treatment setting as voluntarily admitted clients. LÄS MER