Sökning: "skolbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet skolbarn.

 1. 1. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : BakgrundÅterkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER

 2. 2. Skolbarn, kristid och hälsa : en uppföljningsstudie av Stockholmsbarn födda 1933

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förl

  Författare :Ruth Mannerfeldt; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Skolhälsovård; Elever; Välfärdsstaten; Hälsoundersökningar; hälsa; historia; Sverige; Stockholm; 1933-;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skolbarn av sin tid En studie av skolbarns upplevelse av tid

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ingrid Westlund; Sven G Hartman; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe pupils experiences of objective and subjective time, and whether there is a conflict between these experiences. Theoretical assumptions are based on several disciplinary time-concepts and interests of knowledge. LÄS MER

 4. 4. The Health Dialogue concept School children's Self-Reported-Health in a Swedish Context

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Malin Rising Holmström; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Niclas Olofsson; Ina Borup; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health promotion; health dialogue; longitudinal design; school nurses; schoolchildren; self-reported-health.; Hälsofrämjande arbete; Hälsosamtal; longitudinell design; självrapporterad hälsa; skolbarn; skolsköterskor.;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to explore and describe schoolchildren's selfreported-health based on the Health Dialogue concept as well as to identify healthindicators and their possible associations in the perspective of 6 to 16 year-olds,and to provide an analysis of school nurses´ experiences of using the HealthDialogue concept, in the County of Västernorrland. The thesis was based on fourstudies (I-IV). LÄS MER

 5. 5. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER