Sökning: "Ellen Bijvoet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Ellen Bijvoet.

 1. 1. Sverigefinnar tycker och talar : Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar : on language attitudes and stylistic perception among two generations of Sweden Finns

  Författare :Ellen Bijvoet; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sweden Finns; bilingualism; semantic differential; sociolinguistic competence; stylistic variation; integration; Swedish; Finnish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present thesis aims to characterize two subtle aspects of bilingualism among the Sweden Finns, the largest ethnic minority in Sweden. It includes two main parts: 1. LÄS MER

 2. 2. Same Mother Tongue - Different Origins : Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; Bilingualism; Tvåspråkighet; Swedish language; Svenska språket; Finno-Ugric languages; Finsk-ugriska språk; Children s language; Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER