Sökning: "Ellen Bijvoet"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ellen Bijvoet.

  1. 1. Sverigefinnar tycker och talar : Om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar : on language attitudes and stylistic perception among two generations of Sweden Finns

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Ellen Bijvoet; Uppsala universitet.; [1998]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Sweden Finns; bilingualism; semantic differential; sociolinguistic competence; stylistic variation; integration; Swedish; Finnish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : The present thesis aims to characterize two subtle aspects of bilingualism among the Sweden Finns, the largest ethnic minority in Sweden. It includes two main parts: 1. LÄS MER