Sökning: "Hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 57 avhandlingar innehållade orden Hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Att lämna en placering i samhällsvård : En studie om ungas övergång från samhällsvård till vuxenliv

  Författare :Mattias Bengtsson; Peter Öberg; Yvonne Sjöblom; Lennart Nygren; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; societal care; out-of-home care; youths; transitions; leaving care; care leavers; foster care; residential care; life course perspective; samhällsvård; placering; dygnsvård; ungdomar; transitioner; övergångar; familjehem; HVB; livsloppsperspektiv; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The focus in this thesis is young peoples’ (aged 17–20) experiences of leaving out-of-home care (OHC) and making the transition into adulthood. Prior research shows care leavers as a vulnerable group making the transition to adulthood at younger age, in shorter duration and with less support than their peers. LÄS MER

 2. 2. Health Promotion in Schools : Results of a Swedish Public Health Project

  Författare :Louise Persson; Curt Hagquist; Viveca Östberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; Health Promotion; Mental Health; Schools; School Environment; Sweden; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : All children have the right to a safe school environment that promotes good health. The fact that children’s feeling of well-being is declining is a vital public health concern. Health promotion in schools can help to create an environment that fosters good health, and the Swedish school environment is in need of improvement. LÄS MER

 3. 3. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 4. 4. Social stressors and their association with psychosomatic problems among adolescents : Implications for school social work

  Författare :Victoria Lönnfjord; Curt Hagquist; Daniel Bergh; Mona Sundh; Patrik Karlsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social stressors; adolescents; psychosomatic problems; school social work; parental unemployment; family residency; schoolwork pressure; academic achievement expectation; bullying; bullying victimization; bullying intervention; self-efficacy; disability; long-term illness; Sociala påfrestningar; ungdomar; psykosomatiska besvär; skolsocialt arbete; föräldrars arbetslöshet; boendesituation; press i skolan; krav på skolprestationer; mobbning; utsatthet för mobbning; interventioner mot mobbning; tilltro till sin egen förmåga; funktionsnedsättning; långvarig sjukdom; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The overall aim was to investigate associations between family-, school- and individual-related social stressors and adolescents’ psychosomatic problems, and which factors might moderate these associations. A cross-sectional study design was employed to collect data and 3764 Swedish adolescents (girls 51. LÄS MER

 5. 5. Aspects of Health Promotion Practice in Swedish primary healthcare : Perspectives from staff and patients related to working conditions of district nurses and lifestyle habit management in patients with risk factors for cardiovascular disease

  Författare :Kristina Lundberg; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Mats Jong; Miek C. Jong; Mirjam Ekstedt; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Cardiovascular disease; District nurse; Health Promotion; Intervention; Primary healthcare; The Theory of Human Caring; Distriktssköterska; Hjärt-kärlsjukdom; Hälsofrämjande; Intervention; Primärvård; The Theory of Human Caring; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of present thesis was to generate knowledge about aspects of Health Promotion Practice (HPP) related to district nurses’ working conditions and their professional patient-related work. Further, the aim was to study lifestyle habit management and experiences of caring encounters in patients with risk factors of developing CVD. LÄS MER