Sökning: "Hälsofrämjande arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 53 avhandlingar innehållade orden Hälsofrämjande arbete.

 1. 1. Health Promotion in Schools : Results of a Swedish Public Health Project

  Författare :Louise Persson; Curt Hagquist; Viveca Östberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; Health Promotion; Mental Health; Schools; School Environment; Sweden; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : All children have the right to a safe school environment that promotes good health. The fact that children’s feeling of well-being is declining is a vital public health concern. Health promotion in schools can help to create an environment that fosters good health, and the Swedish school environment is in need of improvement. LÄS MER

 2. 2. Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete

  Författare :Karin Gunnarsson; Geir Skeie; Hillevi Lenz Taguchi; Maria Olson; Andreas Fejes; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Health; school; health promotion; education policy; DISA; students; post-constructionism; figurations; ethnographic tracing; Hälsa; skola; policy; hälsofrämjande arbete; post-konstruktionism; figurationer; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet : skolan som hälsofrämjande arena

  Författare :Marie Wilhsson; Jens M. Nygren; Petra Svedberg; Sara Högdin; Charli Eriksson; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescent; optimism; school-related stress; health promotion; sense of coherence; ungdomar; optimism; skolrelaterad stress; hälsofrämjande arbete; känsla av sammanhang;

  Sammanfattning : Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Aspects of Health Promotion Practice in Swedish primary healthcare : Perspectives from staff and patients related to working conditions of district nurses and lifestyle habit management in patients with risk factors for cardiovascular disease

  Författare :Kristina Lundberg; Lisbeth Porskrog Kristiansen; Mats Jong; Miek Jong; Mirjam Ekstedt; Miek C. Jong; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Cardiovascular disease; District nurse; Health Promotion; Intervention; Primary healthcare; The Theory of Human Caring; Distriktssköterska; Hjärt-kärlsjukdom; Hälsofrämjande; Intervention; Primärvård; The Theory of Human Caring; Health-Promoting Work; Hälsofrämjande arbete;

  Sammanfattning : The overall aim of present thesis was to generate knowledge about aspects of Health Promotion Practice (HPP) related to district nurses’ working conditions and their professional patient-related work. Further, the aim was to study lifestyle habit management and experiences of caring encounters in patients with risk factors of developing CVD. LÄS MER

 5. 5. Barn i rörelse : Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

  Författare :Johan Högman; Christian Augustsson; Pernilla Hedström; Annica Löfdahl; Johan Norberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; alternative sports programs; physical activity; children; development; bioecological theory; alternativa idrottsaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; barn; utveckling; bioekologisk teori; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is programs and interventions aiming to increase the proportion of children that is physically active. These efforts are called alternative sports activities as their ambition is to offer alternative developmental paths that may complement the traditional sporting environments. LÄS MER