Sökning: "Hungarian"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet Hungarian.

 1. 1. Roots and Routes : Life stories of exiled Hungarian women in Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Katalin Henriksson; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hungarian; Hungarian Minorities; Hungarianness; Migration; Mobility; Narratives; Narrations; Life stories; Membership Category; Category Entitlement; Identifications; Ethnic Identification; Culture; Doing Gender;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the narrated life stories of Swedish Hungarian women, sharing the numerous values and experiences of Hungarian exiles. With the help of interview transcripts of five women from the first generation of Hungarians living in exile in southern Sweden, the study presents seldom-discussed angles of ascertained membership in the Hungarian nation, moving beyond traditional definitions of ethnic belonging, official census figures, and organizational categorizations. LÄS MER

 2. 2. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Hungarian phonology and morphology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Magnus Olsson; [1992]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "...att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare" En studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning

  Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

  Författare :Hanna Zipernovszky; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP; Christian teaching; Church archives; Hungarian; litteracy; ministerial books; parish records; popular education; religious education; reading and writing; Swedish; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is to examine whether parallels of the notations of the Swedish parish records regarding popular education could be tracked down in Hungarian church records, as well as to examine to what extent such records may be utilised as sources for the study of the churches’ role in this education. As it is shown in the study, there are remarks in the Hungarian church record about the levels of knowledge of parishioners. LÄS MER

 5. 5. "Ungerska för rötternas skull" Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boglárka Straszer; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; Linguistics; Lingvistik; language choice in diaspora; language identity; intergenerational language transmission; minority culture and language; language maintenance and shift; bilingualism; immigrants; second-generation Hungarians; threatened languages; Hungarian; sociology of language; comparative sociolinguistics; Hungarians in Finland and Sweden;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative sociolinguistic study which describes and compares language choice among people with Hungarian background in Sweden and Finland and studies their views on the importance of the Hungarian language and Hungarian cultural heritage for identity. The future prospects of language maintenance and language shift and differences between the Swedish-Hungarians and the Finnish-Hungarians are discussed. LÄS MER