Sökning: "Solveig Petersen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Solveig Petersen.

 1. 1. Recurrent pain and health related quality of life in young schoolchildren

  Detta är en avhandling från Umeå : Pediatrik

  Författare :Solveig Petersen; Erik Bergström; Bruno Hägglöf; Sven Bremberg; [2008]
  Nyckelord :Pediatrics; Abdominal pain; Back pain; Child; Headache; Pain; Psychometrics; Quality of Life; Schools; validation studies; Pediatrik; Pediatrics; pediatrik;

  Sammanfattning : The objectives of this thesis were 1) to describe the occurrence and co-occurrence of recurrent pain (headache, stomach-ache, and backache) in young school children; 2) to describe Health Related Quality of Life (HRQoL) in these children, from the perspective of the child, 3) to examine the psychometric properties of the PedsQL, a pediatric HRQoL instrument.Three data collections were performed, two in Umeå, Sweden, and one in a nearby smaller municipality, Lycksele. LÄS MER

 2. 2. Ung same i Sverige livsvillkor, självvärdering och hälsa

  Detta är en avhandling från Umeå : Pediatrik

  Författare :Lotta Omma; Mikael Sandlund; Lars Jacobsson; Solveig Petersen; Siv Kvernmo; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samer; urfolk; psykisk hälsa; skolbarn; discriminering; unga vuxna; könsskillnader; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundThe Sami are the indigenous people in Scandinavia. They have a long history of discrimination, racism and conflict which has had a significant impact on Sami self-esteem and possibly also on their health, especially mental health. LÄS MER

 3. 3. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : BakgrundÅterkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER