Sökning: "Cinema Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade orden Cinema Studies.

 1. 1. Trans Cinema and Its Exit Scapes A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and Gender Dissidence in Contemporary Film

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wibke Straube; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Transgender studies; transfeminism; queer; gender; feminism; multisensorial cinema; haptic spectatorship; touch; hearing; seeing; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; Trans Cinema; visual cultural studies; film theory; Transstudier; transfeminism; queer; genus; feminism; multisensorisk film; haptic spectatorship; beröring känsel; hörsel; seende; exit scapes; sensible cinematic intra-activity; trans cinema; visuella kulturstudier; filmteori;

  Sammanfattning : Trans Cinema and its Exit Scapes är en kritisk och kreativ intervention med fokus på kulturella representationer av kroppar som bryter mot en könsbinär ordning i samtida film. Studien argumenterar för möjligheten att hitta utrymmen för “disidentification”, så kallade “exit scapes” inom filmerna. LÄS MER

 2. 2. Blurring the Colonial Binary Turn-of-the-Century Transnational Entertainment in Southeast Asia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Nadi Tofighian; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; colonial history; early cinema; film history; distribution; transnational networks; entertainment culture; Southeast Asia; Singapore; postcolonial theory; colonial discourse; ethnicity; race; whiteness; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines and writes the early history of distribution and exhibition of moving images in Southeast Asia by observing the intersection of transnational itinerant entertainment and colonialism. It is a cultural history of turn-of-the-century Southeast Asia, and focuses on the movement of films, people, and amusements across oceans and national borders. LÄS MER

 3. 3. Understanding cinema : constructivism and spectator psychology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Per Persson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Framing the Feature Film Multi-Reel Feature Film and American Film Culture in the 1910s

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Joel Frykholm; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; multi-reel feature film; cinema in the 1910s; early cinema; United States; film culture; Philadelphia; The Spoilers; transitional cinema; journalism; trade press; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation addresses the breakthrough of the multi-reel feature film in the United States, and the significance of this process within the wider context of the American film industry and culture in the 1910s. The purpose is to provide a new, and more comprehensive analytical framing of the topic, and to enhance our understanding of how a new central commodity, i. LÄS MER

 5. 5. Chinatown Film Culture : The Appearance of Cinema in San Francisco’s Chinese Neighborhood, 1906-1915

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Media Studies, Stockholm University

  Författare :Kim Khavar Fahlstedt; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Film history; early cinema; local film history; Chinese-American history; transnational cinema; orientalism; urban studies; San Francisco; Chinatown; Sid Grauman; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates film culture in San Francisco's Chinatown between the years 1906 and 1915. While Chinatowns have figured in several studies of representation in classical Hollywood cinema, it has rarely been approached as a place where film culture actually happened. LÄS MER