Sökning: "pettersson astrid"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden pettersson astrid.

 1. 1. Att utvecklas i matematik : En studie av elever med olika prestationsutveckling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Astrid Pettersson; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; matematik; prestationsutveckling över tid; lösningsstrategier; feltyper; grundskola; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Matematiken i yrkesutbildningen möjligheter och begränsningar

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisbeth Lindberg; Luleå tekniska universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics Education; Matematik och lärande; Yrkesutbildning; matematik; affordances and constraints;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att bidra med kunskap om matematikens möjligheter och begränsningar i yrkesutbildningar. Vid analysen har flera olika teorier använts s.k. theory-guided bricolage. LÄS MER

 3. 3. Communication and Shared Understanding of Assessment A phenomenological study of assessment in Swedish upper secondary dance education

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Ninnie Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and explore the phenomenon of assessment in dance education within the Swedish upper secondary schools’ dance orientation. The phenomenon was researched based on teachers’ experiences of assessment in dance education and formulations in the syllabi for upper secondary school. LÄS MER